Suoraan sisältöön

Kylmäpuron asemakaavan LUONNOS

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 31 asettaa Kylmäpuron asemakaavan julkisesti luonnoksena nähtäville.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.8.2022 klo 16:00 mennessä, katso kuulutus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös Juvan kunnanvirastossa ajalla 7.7.-8.8.2022 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitusosaston ilmoitustaululla 3. kerros.