Suoraan sisältöön

Kylmäpuron asemakaavan EHDOTUS

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 29.3.2023 § 13 asettaa Kylmäpuron asemakaavan julkisesti ehdotuksena nähtäville.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.5.2023 klo 16:00 mennessä, katso kuulutus.

Kylmäpuron asemakaavaehdotus on nähtävillä myös Juvan kunnanvirastossa ajalla
5.4. - 4.5.2023 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitusosaston ilmoitustaululla 3. kerros.