Suoraan sisältöön

Kylmäpuron asemakaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2021 § 38 asettaa julkisesti nähtäville Kylmäpuron asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).  

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.12.2021 klo 16:00 mennessä, katso kuulutus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös Juvan kunnanvirastossa ajalla 11.11.-10.12.2021 osoitteessa Juvantie 13, teknisen osaston ilmoitustaululla 3. kerros.