• 23.01.2023
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Kuntainfo, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Esiopetukseen, kouluun ja APIP-toimintaan ilmoittautuminen 2023

KOULUUN, ESIKOULUUN ja APIP -TOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN 2023

Esi- ja perusopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulussa sekä Hatsolan että Paatelan kouluissa.

2023 esiopetuksessa ja 1. lk:lla opiskelunsa aloittavien oppilaiden koteihin postitetaan kirje, jossa on tiedot ja ohjeistus kouluun sekä apip – toimintaan ilmoittautumiseen liittyen.

Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, POL 32 §.

Juvan kaikkien koulujen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan palauttamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake 15. helmikuuta mennessä. (Tutustumispäivä järjestetään keväällä, josta tiedotetaan erikseen.)

Koulujen puhelinnumerot:

Hatsolan koulu, 040 7145631

Juvan yhtenäiskoulu, 040 5083826

Paatelan koulu, 040 7145630

APIP-toimintaa järjestetään Juvan yhtenäiskoululla sekä niillä kyläkouluilla, joissa sitovia ilmoittautumisia on riittävästi. Toiminta on tarkoitettu 0-2 lk:n oppilaille sekä niille 3-9 lk:n oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Hakemukset tulee palauttaa samassa kuoressa tai suoraan Apip-toimintaan yhtenäiskoululle / Päivi Kervinen 15.2.2023 mennessä.

Lisätiedot:  APIP-toiminnan vastaava ohjaaja Päivi Kervinen, p.0400 992 947, paivi.kervinen@juva.fi