• Päätös julkaistu 27.03.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus 27.3.2020

Ympäristösihteeri on tehnyt alla mainituista maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista ja meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon.

Päätösten antopäivä: 30.3.2020

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston (Juvantie 13, 51900 Juva) asiointipisteessä (1. krs). Lisätietoja antaa ympäristösihteeri, puh. 040 5083 825.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 29.4.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Päätös § / Hakija:  § 10 / yksityinen henkilö
Otto-alue, jota toimenpide koskee RN:o / osoite: Juva, Paatela, Mäki-Kainuu 1:162-tila valtatien 14 varressa
Toimenpiteen laatu: Kalliokiviaineksen ottaminen uudella alueella. Ottamismäärä on noin 19.500 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

Päätös § / Hakija:  § 11/ Kaivinkone- ja maansiirtourakointi Tapani Heinonen
Otto-alue, jota toimenpide koskee RN:o / osoite: Juva, Ollikkala, Lahtela 6:15-tila Teivaantien varressa
​Toimenpiteen laatu: Pienimuotoisen kalliokiviaineksen ottamistoiminnan jatkaminen vanhalla ottamisalueella. Määrä 10.000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

Päätös § / Hakija:  § 12 / Kreate Oy
Otto-alue, jota toimenpide koskee RN:o / osoite: Valtatien 5 tietyömaa-alue Pekurilassa
Toimenpiteen laatu: Meluilmoitus. Kiviaineksen murskaaminen tietyömaan tarpeisiin. Aloitus aikaisintaan 30.3. ja päättyminen viimeistään 17.6.2020. Kokonaiskesto enintään 40 pv. Murskausajat enintään ma-pe klo 7-22 ja la 7-18.

JUVAN KUNTA