Suoraan sisältöön

Sarkaslammen georeitti.

Sarkaslampi on eräs Juvan Saimaa Geopark -geokohteista. Jylhää järviluontoa esittelevällä reitillä on kolme muinaismuistokohdetta: esihistoriallinen kvartsilouhos ja kaksi kalliomaalausta. Reitti on merkitty maastoon keltaisin merkein, ja ulottuu nyt kehäreittinä Sarkaslammen pohjoispään ympäri.

Uimasalossa etelä-Juvalla sijaitseva Sarkaslampi kuuluu Saimaan Luonterin Natura-suojelualueeseen ja Luonterin rantojensuojelualueeseen. Suojeluohjelmassa Sarkaslammen ja Sarkasvuoren alueelle on merkitty kolme valtakunnallisesti merkittävää muinaismuistokohdetta, esihistoriallinen kvartsilouhos ja kalliomaalaukset. Näihin kohteisiin voi tutustua Sarkaslammen georeitillä. Georeitti ja reitin varren kohteet on merkitty oheiseen karttaan. Reitti on vaativa, eikä sovi lapsille. Kohtuullinen kuntotaso auttaa reitillä etenemisessä. Varaa mukaan eväät, hyvät jalkineet ja riittävästi aikaa. Reitti on merkitty maastoon keltaisin merkein. 

Aiemmin pistoreittinä toimineen georeitin linjausta on jatkettu Sarkaslammen pohjoiskärjen ympäri. Nykyisellään noin kuuden kilometrin mittaisen reitin uusimman osuuden varrelle osuu mm. tulvametsää, järeää kuusta kasvavaa korpea ja kauniita kallio- ja järvimaisemia. 

Erämaisen jylhät kalliomaisemat

Sarkaslammen alueen merkittävimpänä piirteenä ovat poikkeuksellisen jylhät ja komeat kalliomaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaan pienveden, Sarkaslammen rantajyrkänteet avautuvat ympäristöön massiivisina, avokallioisina seinäminä kalliomaiseman jylhää, erämaista tunnelmaa korostaen. Ristilammen itärannan jyrkänteiden muodostamassa kapeassa notkelmassa on kurumainen tunnelma kallioiden kohotessa reitin molemmin puolin parinkymmenen metrin korkeuteen saakka. Kalliojyrkänteiden välisessä kurussa retkeilijä kohtaa pienialaisen saniaiskorven puroineen ja ikikuusineen, Sarkaslammen eteläpäässä puolestaan avautuu mättäikköinen muurainkorpi. 

Sarkaslammen alueen kasvistossa esiintyy harvinaisuuskin: esihistoriallisella kvartsilouhoksella kasvaa tummaraunoista (Asplenium trichomanes). Tutumpia kasvilajeja ovat mm. kallioimarre, kissankello, karvakiviyrtti ja haurasloikko sekä varvut, kuten kanerva, puolukka, mustikka ja variksenmarja.  

Sarkaslammen muinaismuistokohteet

Sarkaslammen georeitin varrella on kolme muinaismuistokohdetta, esihistoriallinen kvartsilouhos Ristilammen itärannalla ja kaksi kalliomaalausta Sarkaslammella. Kalliomaalauksista tunnetuin lienee Sarkaslammen jylhiin rantakallioihin, noin kolmen metrin korkeudelle maalattu Juvan hirvi. Toinen hirviaiheinen, himmeämmin näkyvä kalliomaalaus sijaitsee Juvan hirven lähellä. Veneaiheinen kalliomaalaus sijaitsee lähempänä Sarkaslammen eteläpäätyä. Maalaus on pienen etsiskelyn jälkeen löydettävissä maastokarttaan merkityn muinaismuistosymbolin kohdalla, noin kolmen-neljän metrin korkeudella polusta. 

Lisätietoa Sarkaslammen alueesta ja kohteista

Sarkaslammen muinaismuistokohteista voi lukea lisää Juvan kulttuurisivuilta tätä linkkiä klikkaamalla. Sivuilla kerrotaan myös muista Juvan kalliomaalauskohteista. 

Tutustu myös kohteen omiin sivuihin Saimaa Geoparkin kohdesivuilla, jonne pääset tätä linkkiä klikkaamalla.  

Sarkaslampi on myös OutdoorActivessa.  Tutustu reitin sivuihin tätä linkkiä klikkaamalla. 

Sarkaslammen georeitin kartta.

Interaktiivisen kartan käyttövinkkejä:

  • karttatyökalut löydät vasemman yläkulman ylimmästä valikosta: voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan näkymään sekä mitata matkaa tai pinta-alaa.
  • karttatasoja voit selata vasemman yläkulman alemmasta valikosta. Karttapohjaksi voit valita joko maastokartan, suunnistuskartan tai taustakartan.
  • hakutoiminnolla voit etsiä paikannimellä kohteita laajemmaltakin alueelta.
  • kartan oikeanpuoleisen reunan työkaluilla voit mm. palata kartan alkunäkymään, säätää kartan kokoa, keskittää kartan omaan sijaintiin ja selvittää kohteen koordinaatit.

Oma sijainti kartalla:

  • Oman sijaintisi saat kartalle näkyviin käyttämällä toimintoa "Keskitä kartta omaan sijaintiisi". Toiminnon kuvakkeessa on mustalla pohjalla vaaleanharmaa sijaintiympyrä & ilmansuuntaviivat.
  • Kuvaketta klikkaamalla sijainnin seuranta aktivoituu. Uusi klikkaus sulkee seurannan ja poistaa sijainnin kartalta. 
  • Sijainti tulee näkyviin kartalle sinisenä pisteenä; sijainnin tarkkuutta kuvaa isompi vaaleamman sininen ympyrä.
  • Sijainti päivittyy kartalla aina kun mobiililaitteen sijaintitieto on päivittynyt. Jos sijaintisi on karttanäkymän ulkopuolella, näkymä keskittyy kartan alkuperäiseen keskipisteeseen.

Reitin muinaismuistokohteiden tiedot näet kohdesymbolia klikkaamalla. 

Kuvia Sarkaslammen georeitin varrelta.