Viime vuonna käynnistynyt Apua Ajoissa! -hanke on tehnyt konkreettista työtä osaamisen lisäämiseksi ja panostaa itsemurhien ennaltaehkäisyyn jatkossa koko hyvinvointialueella.
  • 14.06.2022
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta

Essoten tiedote 10.6.2022: Itsemurhien ehkäisyyn panostetaan Etelä-Savossa

Viime vuonna käynnistynyt Apua Ajoissa! -hanke on tehnyt konkreettista työtä osaamisen lisäämiseksi ja panostaa itsemurhien ennaltaehkäisyyn jatkossa koko hyvinvointialueella.

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi 31.5. raportin Moision sairaalassa tapahtuneista kolmen potilaan itsemurhien tutkinnasta. Yleisesti yhteenvetona itsemurhien ehkäisemiseksi Onnettomuustutkintakeskus suositti muun muassa itsemurhien riskitiedon liittämistä osaksi potilaan riskitietoja sekä panostamista Käypä hoito -suosituksen mukaisten menetelmien käyttöön itsemurhien ehkäisyssä.

Jo yli 700:n ammattilaisen osaamista lisätty koulutuksilla

Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevista sote ammattilaisista, järjestöjen työntekijöistä sekä alueen sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja ammattikorkeakoulu opiskelijoista on koulutettu. Käypähoito ja turvasuunnitelma sekä itsemurhien ehkäisyn puheeksiotto -koulutuksiin jo 704 henkilöä. Tämän lisäksi Mikkelin kriisikeskuksen henkilöstön osaamista on lisätty ja kriisikeskus tarjoaa jatkossa apua itsemurhaa yrittäneelle henkilölle.

Palveluketjut selkeäksi myös ammattilaisille

Sote-toimijoiden ja järjestökentän rooleja ja vastuita on esimerkiksi selkiytetty sekä luotu yhdyspintoja yhteistyölle. Näin pyritään välttämään asiakkaiden edestakaisin ohjausta ja huomioimaan ohjaamisessa laajasti kaikki toimijat, kuten esimerkiksi kokemusasiantuntijatoiminta. Ammattilaisille on myös työntekijöiden toiveesta tehty helppokäyttöisiä työkaluja arkeen, kuten manuaali itsetuhoisen henkilön ja heidän läheistensä kohtaamiseen.

Rakenteisiin tuotu uusia toimintamalleja

Tällä hetkellä asiakkaan aiempi itsemurhayritys voi jäädä ammattilaisilta huomaamatta muun käynnin yhteydessä, sillä tämä ei ole näkynyt potilaan riskitiedoissa. Aiempi itsemurhayritys on merkittävin itsemurhan riskitekijä. THL:n kanssa on tehty yhteistyötä kansallisen muutoksen eteen, jossa aiempi itsemurhayritys nousee jatkossa näkyviin riskitietoihin. Tämä tukee ajatusta, että itsemurha-ajatuksista tulisi aina kysyä, kun pienikin huoli herää.

Itsemurhat ja itsemurhayritykset ovat myös psyykkisesti kuormittavia työtilanteita ammattilaisille itselleen. Toimintamallia, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa turvata henkilöstölle mahdollisuus käydä läpi psyykkisesti kuormittavat työtilanteet, on myös parannettu ja selkeytetty.

Apua Ajoissa! -hanke on osa kansallista mielenterveysstrategiaa. Hanke toimii Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueella.

Lisätietoa Apua Ajoissa! -hankkeesta: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/apua-ajoissa-hanke/

LISÄTIEDOT:
Niko Borén
Hankepäällikkö
040 359 8454
niko.boren@etela-savo.fi

Minna Mutanen
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualuejohtaja
044 7944 300
minna.mutanen@eesote.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
www.essote.fi