Suoraan sisältöön

Tietoa asiakirjoista

Jokainen kunnan toimielin, hallitus, valtuusto tai lautakunnat, kokoontuvat sopimanaan aikana.

Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan myös esityslista, josta käyvät ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan esityslistan tavoin näillä sivuilla. Kun pöytäkirja julkaistaan, poistuu kokouksen esityslista näkyviltä.  

Juvan kunnan pöytäkirjat 

Kunnanvaltuuston kokouksen live-striimi löytyy Youtube-kanavaltamme >