Suoraan sisältöön

Meidän kaikkien Juva

Juva on ihmisten yhteisö. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Kunta tukee kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja toteuttaa asioita kumppanuuden perusteella. Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen mahdollistetaan hyödyntäen laajasti erilaisia vaikuttamiskanavia.

Osallisuus on olla osa yhteisöä ja sitä, että voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin monella eri tavalla. Kunnan tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa kuntalaisten näkemyksistä ja kehitysideoista jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Voit vaikuttaa oman kuntasi asioihin monin tavoin. Yhdessä voimme kehittää kunnastamme meille kaikille maailman parhaan paikan olla, elää, asua ja yrittää. Vaikuttamisoikeus ei koske vain vakituisesti kunnassa asuvia, vaan eri kanavien kautta kaikilla on mahdollista esittää kunnan toiminnan kehittämiseksi ajatuksiaan ja toiveitaan.

Vaikuta vaaleissa, palautteella, aloitteella tai yhteydenotolla

Vaaleissa kuntalaisella on äänestysoikeuden lisäksi oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja hänet voidaan valita kunnan luottamustehtäviin. Lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten palautteen antaminen, aloitteiden tekeminen, yhteyden ottaminen suoraan luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisaloite

Juvan asukkailla, yrityksillä ja yhteisöillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelujen käyttäjillä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta on käytävä ilmi asia, aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen asiassa. Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä annettava valtuustolle luettelo aloitteista ja mitä niiden johdosta on tehty.

Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun kautta. Se on maksuton palvelu, jota oikeusministeriö ylläpitää. Aloitteen voi myös lähettää sähköpostilla kunnan kirjaamoon juva.kunta@juva.fi tai postitse osoitteella Juvan kunta, Juvantie 13, 51900 Juva.

Ehdota ideaa

Juvan kunnan verkkosivuilla on käytössä Ehdota ideaa -sovellus. Kuka tahansa voi sen kautta ehdottaa ideaa kunnan kehittämiseksi. Idean pohjalta kunnan väki selvittää asiaa ja kertoo asian etenemisestä Ehdota ideaa -sivustolla.

Kuntavaalit

Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ovat keväällä 2025. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme. 

Vaaleihin ehdokkaaksi voi asettua viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, jonka kotipaikka kyseinen kunta on. Pääsääntöisesti ehdokkaita on eri puolueryhmittymillä, mutta mahdollisuus on perustaa myös oma valitsijayhdistys. Lue lisää ja innostu! Ehdokkaalle | Kuntavaalit

Valtuustoaloite

Kuntavaaleissa valituiksi tulleet valtuutetut voivat tehdä valtuustoaloitteita valtuuston kokouksissa. Valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kirjallinen aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä tehdään merkintä kokouksen pöytäkirjaan. Aloite lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Vaikka valtuustoaloitteita voivat antaa vain kunnanvaltuutetut, voit antaa oman ajatuksesi kuntamme hallinnon ja toiminnan kehittämiseksi valtuutetulle, joka tarvittaessa pukee sen aloitteeksi. Toki voit tehdä aloitteen myös kuntalaisena kuntalaisaloitteella

Soita ja poikkea

Juvan kunnanviraston asiointipiste palvelee arkisin klo 9–15. Kunnanvirasto osoite on Juvantie 13 ja sijaitsee rakennuksen katutasossa. Neuvonnan tavoittaa kunnan puhelinvaihteen numerosta 040 755 1100. Sähköpostia kuntaan voi toimittaa osoitteella juva.kunta@juva.fi. Sieltä se toimitetaan edelleen asiasta parhaiten tietäville henkilöille. Muistathan ilmoittaa myös yhteystietosi, jotta voimme olla myös sinuun yhteydessä.

Juvan kunnan henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.

Palaute somekanavissa

Juvan kunta on aktiivisesti läsnä Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä tunnuksella @juvankunta. Sosiaalisen median profiilien kautta tulleisiin palautteisiin vastataan, mikäli tieto on helposti löydettävissä. Muussa tapauksessa palautteen antajaa ohjataan lähtettämään palautteensa virallisia palautekanavia pitkin.

Erityisryhmillä omia vaikuttamisen kanavia

Juvalla toimii myös nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jotka edistävät erityisryhmien ja kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kuka tahansa voi tehdä kansalaisaloitteen

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Sillä ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan lain kumoamista. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintää 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Voit tehdä kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa kansalaisaloitteen ja kannattaa verkkopalvelussa avoinna olevia aloitteita.

Muutoksenhaku tehtyyn päätökseen

Kunnanhallituksen tai lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan sille toimielimelle, jonka päätökseen ollaan tyytymättömiä. Kunnanvaltuuston päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Hallinto-oikeudelta haetaan muutosta myös kunnanhallituksen ja lautakunnan päätökseen, jonka ne ovat tehneet oikaisuvaatimuksesi johdosta.

Osallistumisen ja vaikuttamisen eri vaihtoehtoja pääset tarkastelemaan klikkaamalla asianomaista linkkiä:

Yhteydenottolomake kuntaan

www.kuntalaisaloite.fi

www.demokratia.fi

www.nuortenideat.fi

www.kansalaisaloite.fi