Suoraan sisältöön

Poissaolojen vaikutus maksuun

Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Mikäli lapsen varhaiskasvatus on kestänyt koko toimintakauden (elo-heinäkuu), on heinäkuu maksuton kuukausi.

Sairauspoissaolo:
Kuitenkin, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden.

Poissaolo muusta syystä:
Jos lapsi on muusta syystä (esimerkiksi loma) poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Isyysrahakausi:
Maksua ei peritä isyysrahakauden ajalta (lapsen laskettu syntymäaika ennen 4.9.2022), isyysrahakaudesta on ilmoitettava varhaiskasvatukseen eDaisy-asiointipalvelussa (Muutosilmoitus / Muu muutos) viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloituspäivää. Jos ilmoitusta ei ole tehty ajoissa, peritään maksu poissaoloajalta normaalisti.

Vanhempainrahakausi:
Maksua ei peritä vanhempainrahakauden ajalta (lapsen laskettu syntymäaika 4.9.2022 tai sen jälkeen) niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta. Jos ilmoitusta ei ole tehty ajoissa, peritään maksu poissaoloajalta normaalisti.  

  • Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta vanhempainrahakauden perusteella on ilmoitettava varhaiskasvatukseen eDaisy-asiointipalvelussa (Muutosilmoitus / Muu muutos) viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
  • Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää
  • Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Nämä päivät eivät ole asiakasmaksulaissa tarkoitetulla tavalla maksuttomia.
  • Poikkeuksena tähän varhaiskasvatusta järjestetään ajalle, jolta vanhempainrahaa maksetaan osittaisena osa-aikatyön vuoksi. Varhaiskasvatukseen ei tarvitse tehdä ilmoitusta osa-aikaisesta vanhempainvapaasta.
  • Muutosilmoituksen lisäksi poissaolo on ilmoitettava DaisyFamilyssa hoitoaikojen varauskalenteriin.

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Asiakasmaksupäätösten valmistelu, asiakasmaksujen laskutus ja palveluneuvonta