Suoraan sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatukseen ovat oikeutettuja lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan ja oppimisessaan. Varhaiserityiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten seurassa sekä sopiva opetus, tarpeellinen tuki ja kuntoutus. 

Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla, eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolosuhteet eivät tue hänen terveyttään ja kehitystään. Lapsen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain ja lapsi saa tuen varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lapsen tarvitseman tuen määrästä ja laadusta riippuen ryhmään suunnataan tarvittavia lisäresursseja, joita ovat esimerkiksi ryhmäavustajan sijoittaminen ryhmään ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjaus ja työskentely ryhmässä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana myös arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia, jotka yhteistyössä vanhempien kanssa kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Poikkimäki Päivi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

040 029 8850

paivi.poikkimaki(at)juva.fi