Suoraan sisältöön

Perusopetus

Perusopetuksen tarkoitus on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä opettaa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kunta järjestää perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Perusopetusta järjestetään Hatsolan koulussa, Paatelan koulussa ja Juvan yhtenäiskoulussa. Juvan yhtenäiskouluun yhdistyivät 1.8.2020 alkaen Kirkonkylän koulu, Kuosmalan koulu ja yläaste. Yhtenäiskoulun opetus siirtyi vuoden 2021 tammikuussa Martti Talvela-kampukselle .  

Juvan kunnan oppilaaksiottoalueet

Oppilaan koulupaikka joko Hatsolan koulussa, Paatelan koulussa tai Juvan yhtenäiskoulussa määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan.

Tästä klikkaamalla näet kartalla Juvan kunnan oppilaaksiottoalueet lv. 2020-2021 (pdf, 8836 kt). 

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliseen kouluun, jolloin huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkakustannuksista. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Juvan kunta, Sivistystoimi, PL 28, 51901 Juva. Hakemuksen saat tulostettua klikkaamalla tästä (pdf, 20 kt).

KOULUUN, ESIKOULUUN JA APIP-TOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN 2024

Esi- ja perusopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulussa sekä Hatsolan että Paatelan kouluissa.

2024 esiopetuksessa ja 1. luokalla opiskelunsa aloittavien oppilaiden koteihin postitetaan kirje, jossa on tiedot ja ohjeistus kouluun sekä apip-toimintaan ilmoittautumiseen liittyen.

Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, POL 32 §.

Juvan kaikkien koulujen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan palauttamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake 15. helmikuuta mennessä. Tutustumispäivä järjestetään keväällä, josta tiedotetaan erikseen.

Koulujen puhelinnumerot:

Hatsolan koulu, 040 714 5631

Juvan yhtenäiskoulu, 040 508 3826

Paatelan koulu, 040 714 5630

APIP-toimintaa järjestetään Juvan yhtenäiskoululla. Toiminta on tarkoitettu 1.-2. lk:n oppilaille sekä niille 3.-9. lk:n oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Esioppilaiden huoltajat voivat valita hakevatko apip-toimintaan, jossa on kiinteä kuukausimaksu vai täydentävään varhaiskasvatukseen, jossa maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaisesti. Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat haetaan täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan eDaisy-asiointipalvelussa: eDaisy (daisynet.fi) 31.3.2024 mennessä.

APIP-hakemuslomake tulee palauttaa samassa kuoressa kouluun ilmoittautumislomakkeen kanssa tai suoraan APIP-toimintaan yhtenäiskoululle / Lasse Kontra 15.2.2024 mennessä.

Lisätiedot:  

APIP-toiminnan vastaava ohjaaja Lasse Kontra, puh. 0400 992 947, lasse.kontra@juva.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Anttonen, puh. 040 834 1695, kirsi.anttonen@juva.fi

Toimistosihteeri Nina Tamminen, puh. 0400 135 012, nina.tamminen@juva.fi