Suoraan sisältöön

Kulttuuripalveluiden avustukset

Juvalaisilla järjestöillä ja muilla tahoilla on mahdollisuus hakea kulttuuritoimintaan avustuksia useilta eri tahoilta. Kulttuuripalveluiden avustuksissa on jatkuva haku pitkin vuotta. Kulttuuri ry:n ja Maakuntarahaston haut ovat erikseen mainittuina ajankohtina.

Kulttuuripalveluiden avustukset ovat luonteeltaan toiminta-avustuksia, jotka maksetaan toteutuneita kuitteja ja/tai selvistyksiä vastaan. Avustuksia myönnetään harkinnan mukaan vain järjestön tai tahon omaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon saadaan muuta tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta. Tutustu avustussääntöihin tarkemmin klikkaamalla tästä

Avustuksia voi hakea läpi vuoden vapaamuotoisella hakemuksella. Avustuskohteesta ja avustuksen määrästä kannattaa etukäteen keskustella kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajan kanssa.

Avustushakemuksia voi toimittaa:

Juvan museoalue

040 868 0519

Pattoin Perintötalo

040 566 9047

Muut avustusta antavat/jakavat yhteisöt

Juvan kulttuuri ry

Juvan kulttuuri ry:n tehtävänä ja tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Juvan Kulttuuri ry jakaa vuosittain avustuksia ja tukee näin juvalaisia toimijoita ja Juvalla toteutettuja tapahtumia. Hakemusten ohjeet ja aikataulut löytyvät yhdistyksen sivuilta.

Etelä-Savon maakuntarahasto

Etelä-Savon maakuntarahasto toteuttaa maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat eteläsavolaiset hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet. Hakemusten ohjeet ja aikataulut löytyvät rahaston sivuilta.