Suoraan sisältöön

eDaisy-asiointipalvelu

eDaisy on varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, jossa huoltajat hakevat lapselle varhaiskasvatuspaikkaa ja hoitavat ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen sekä saavat tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset. Jokaisesta varhaiskasvatukseen haettavasta lapsesta tehdään oma hakemus. Palveluun kirjaudutaan aina Suomi.fi -palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiointipalvelun Hakemukset-osio sisältää:
• Varhaiskasvatushakemus
• Tuloselvitys
• Irtisanomisilmoitus​
• Muutosilmoitus:
- Osoitteenmuutos
- Tuntirajavalinnan muutos (Tuntirajavalinnan muutokset tehdään aina kalenterikuukauden alusta alkaen, vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Muutoshakemus on oltava eDaisy-asioinnissa viimeistään edellisen kuukauden 25. päivänä. Jos teet muutoksen määräaikaisena, tee uusi muutos määräajan jälkeiselle ajalle tai kirjaa muutoksen lisätietoja-kohtaan selkeästi, miten tuntirajavalinta jatkuu määräajan jälkeen.)
- Toive hoitopaikan vaihdosta
- Muu muutos, kerro kohdassa "3 Lisätietoja", mitä asiaa muutos koskee. Ilmoita jos esim. perhekoko muuttuu (uusi lapsi, ero, huoltajan uusi puoliso), nimi muuttuu, aloitat tai lopetat työssä, aloitat tai lopetat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden tai tuloissa on tapahtunut oleellinen muutos tai lapsella alkaa tai päättyy vuorohoidon tarve. Ilmoita tässä kohdassa myös, jos olet käynyt antamassa suostumuksen palkka-, etuus- tai eläketietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä kesken toimintakauden (tämä tieto ei välity automaattisesti maksun valmisteluun).

Asiointipalvelun Päätökset-osio sisältää:
​• Sijoitus- ja maksupäätökset (Kaikki varhaiskasvatuksessa tehdyt sijoitus- ja maksupäätökset näkyvät eDaisyssa Päätökset-kohdassa. Paperisia päätöksiä ei lähetetä postitse).

eDaisy-asiointipalveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla