Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatuslakiin (2018/540) pääset tutustumaan tätä linkkiä klikkaamalla

Oikeus varhaiskasvatukseen 

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan vanhempainrahakauden päättymisestä oppivelvollisuuden alkamiseen saakka. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei vaikuta, onko lapsen vanhempi työttömänä,  perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.