Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Tietovarannon pohjalta edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

1.2.2019 alkaen kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten henkilötiedot.
1.9.2019 alkaen kunnalla on velvollisuus tallentaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot.

Juvan kunta siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ja huoltajia koskevat tiedot operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

1.1.2024 alkaen kunnalla on velvollisuus tallentaa lapsen iän perusteella jaoteltuina lukumäärätiedot tekemistään hallintopäätöksistä, joiden perusteella lapsi saa varhaiskasvatuslaissa tarkoitettua tehostettua tai erityistä tukea tai yleisen tuen tukipalveluita.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajasta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
 • perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennettavat hallintopäätösten tiedot lapsen tehostetusta tai erityisestä tuesta tai yleisen tuen tukipalveluista

 • hallintopäätösten lukumäärätiedot ikäryhmittäin

Huoltajat voivat katsella Opetushallituksen OmaOpintopolku -palvelun kautta Vardaan tallennettuja lapsensa tietoja. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, huoltajia pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon, puh. 040 013 5012. OmaOpintopolku -palveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla

Ohje huoltajille palvelun käytöstä löytyy Varhaiskasvatustietojen katselunäkymän käyttöohje -sivulta. Tarvittaessa ohjeistusta palvelun käyttöön saa Opetushallituksen tuottaman ohjevideon avustuksella, joka löytyy tätä linkkiä klikkaamalla.

Opetushallituksen varhaiskasvatuksen tietovarannosta saat lisätietoja tätä linkkilä klikkaamalla