Suoraan sisältöön

Häiriötiedote

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvalla vesijohtoverkoston asennustöitä viikolla 22. Töistä aiheutuu vedenjakelukatkoja seuraavasti:

 • Tiistaina 30.5. Taipaleen ja Ylämaan alueilla noin klo: 20.00–24.00. Vaikutusalueen kartta aukenee oheisesta linkistä. Vesikatkoalue 30.5.
 • Keskiviikkona 31.5. Viialanpolun ja Hepolammentien välillä noin klo: 14.00–20.00 välisenä aikana. Kartta katkoalueesta aukenee oheisesta linkistä. Kartta 31.5.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Tekninen päivystys 24/7, puh. 0400 255 195
Projektipäällikkö Jouni Heikkinen, puh. 044 4175272
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Tietovarannon pohjalta edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot 1.2.2019 alkaen. Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot on velvollisuus tallentaa 1.9.2019 alkaen. Juvan kunta siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ja huoltajia koskevat tiedot operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajasta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
 • perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Huoltajat voivat katsella Opetushallituksen OmaOpintopolku -palvelun kautta Vardaan tallennettuja lapsensa tietoja. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, huoltajia pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon, puh. 040 013 5012. OmaOpintopolku -palveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla

Ohje huoltajille palvelun käytöstä löytyy Varhaiskasvatustietojen katselunäkymän käyttöohje -sivulta. Tarvittaessa ohjeistusta palvelun käyttöön saa Opetushallituksen tuottaman ohjevideon avustuksella, joka löytyy tätä linkkiä klikkaamalla.

Opetushallituksen varhaiskasvatuksen tietovarannosta saat lisätietoja tätä linkkilä klikkaamalla