Suoraan sisältöön

Yhteistyötoimikunta 1.8.2021 - 31.5.2025

Juvan yhteistyötoimikunta toimii kunnan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä sekä työsuojelutoimikuntana.

Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuot­ta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Pu­heen­joh­ta­juus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat vuorovuosina siten, et­tä parillisina vuosina puheenjohtajana on työntekijöiden edustaja ja pa­rit­to­mi­na vuosina työnantajan edustaja.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstöä edustavina jäseninä kolme pääluottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettu ja varatyösuojeluvaltuutettu. Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on kunnanhallituksen puheenjohtaja, kolme kunnanhallituksen jäsentä (ja heille nimetyt varajäsenet), kunnanjohtaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija (hallintojohtaja), sivistysjohtaja sekä työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunnan jäsenet:

Simoska Mervi                             kunnanjohtaja, työnantajan edustaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija

Salmi Velimatti                            sivistysjohtaja, työnantajan edustaja

Laukkanen Sirpa                         Juko

Tarkiainen Sanna                       JHL

Kontra Lasse                                Jyty

Kankkunen Vesa                         työsuojelupäällikkö

Pyykkö Pertti                                 työsuojeluvaltuutettu

Kietäväinen Aira                         kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Hänninen Ritva)

Loikkanen Esko                            kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Summanen Hannu)

Rautio Ari                                       kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Häkkinen Markku)