Suoraan sisältöön

Yhteistyötoimikunta 1.8.2021 - 31.5.2025

Juvan yhteistyötoimikunta toimii kunnan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä sekä työsuojelutoimikuntana.

Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuot­ta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Pu­heen­joh­ta­juus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat vuorovuosina siten, et­tä parillisina vuosina puheenjohtajana on työntekijöiden edustaja ja pa­rit­to­mi­na vuosina työnantajan edustaja.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstöä edustavina jäseninä kaksi pääluottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettu (ja varatyösuojeluvaltuutettu). Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on kunnanhallituksen puheenjohtaja, kolme kunnanhallituksen jäsentä (ja heille nimetyt varajäsenet), kunnanjohtaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija (kunnanjohtaja), sivistysjohtaja sekä työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunnan jäsenet:

Simoska Mervi                             kunnanjohtaja, työnantajan edustaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija

Salmi Velimatti                            sivistysjohtaja, työnantajan edustaja

Laukkanen Sirpa                         Juko, sirpa.laukkanen(at)juva.fi

Tarkiainen Sanna                       JHL, sanna.tarkiainen(at)juva.fi

Kontra Lasse                                Jyty, lasse.kontra(at)juva.fi

Kankkunen Vesa                         työsuojelupäällikkö

Kojo Mikko                                    työsuojeluvaltuutettu

Kietäväinen Aira                         kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Hänninen Ritva)

Loikkanen Esko                            kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Summanen Hannu)

Rautio Ari                                       kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Häkkinen Markku)