Suoraan sisältöön

Päiväkoti Apila

Päiväkoti Apila sijaitsee Martti Talvela -kampuksen rakennuksessa, osoite Juvantie 20, 51900 Juva.

Päiväkoti Apilan saatto- ja hakuliikenne toimii Hannukantien parkkipaikalta, katso kartta tästä.

Päiväkodin nimi tulee Juvan kunnan vaakunasta, missä kolmilehtinen apila on maatalouden tunnus. Apila on myös keskeinen kasvi luomuviljelyssä, mitä Martti Talvela harjoitti kotitilallaan. Lapsiryhmien nimet tulevat musiikista ja luonnosta.

Apilassa on kunnan vaakunan tavoin kolme sydämen muotoista lehteä. Apilan lehdet ovat kolme varhaiskasvatustiimiä, joissa toimii kaksi omaa lapsiryhmää:

Alle 3-vuotiaiden tiimi muodostuu Kilikellojen ja Tukutiukusten ryhmistä (1-3 -vuotiaat).
Yli 3-vuotiaiden tiimi muodostuu Pillipiipareiden ja Taikahuilujen ryhmistä (3-5 -vuotiaat).
Vuorohoidon tiimi muodostuu Laulupuun ja Lintukodon ryhmistä (3-5 -vuotiaat ja 1-3 -vuotiaat)

Päiväkodissa painotetaan erityisesti myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, onnellista lapsuutta ja turvallisuutta. Leikin merkitys korostuu lapsen oppimisessa, kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Varhaiskasvatusta toteutetaan positiivisen pedagogiikan keinoin, mm. lapsen ja lapsuuden arvostaminen, hyvän huomaaminen, kiittäminen. Liikunta ja lapsilähtöinen toiminta ovat leikin ohella keskeistä toiminnassa. Lisäksi myös muut varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitut tärkeät osaamisen ja oppimisen alueet sisältyvät toimintaan.

Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus mm. osallistua omaan pienryhmätoimintaan, leikkiin, ulkoiluun, liikkumiseen, ruokailuun ja lepoon. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Yhdessä vanhempien, lasten ja kasvattajien kanssa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa.

Jokaisessa ryhmässä päivitetään omaa blogia. Blogeja pääset lukemaan seuraavista linkeistä:

kilikellot.blogspot.com

laulupuu1.blogspot.com

lintukoto1.blogspot.com

pillipiiparit.blogspot.com

taikahuilut.blogspot.com

tukutiukuset.blogspot.com

Jordan Pauliina

Päiväkodinjohtaja

040 013 5016

pauliina.jordan(at)juva.fi

Päiväkodin johtaminen, henkilökunnan lähiesimies

Päiväkoti Apila / Kilikellot

040 013 5015

kilikellot(at)juva.fi

1-3 -vuotiaiden päiväryhmä

Päiväkoti Apila / Laulupuu

040 082 6975

laulupuu(at)juva.fi

3-5 -vuotiaiden vuororyhmä

Päiväkoti Apila / Lintukoto

040 029 7639

lintukoto(at)juva.fi

1-3 -vuotiaiden vuororyhmä

Päiväkoti Apila / Pillipiiparit

040 013 5017

pillipiiparit(at)juva.fi

3-5 -vuotiaiden päiväryhmä

Päiväkoti Apila / Taikahuilut

040 013 5014

taikahuilut(at)juva.fi

3-5 -vuotiaiden päiväryhmä

Päiväkoti Apila / Tukutiukuset

040 013 6205

tukutiukuset(at)juva.fi

1-3 -vuotiaiden päiväryhmä