Suoraan sisältöön

Häiriötiedote

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvalla vesijohtoverkoston asennustöitä viikolla 22. Töistä aiheutuu vedenjakelukatkoja seuraavasti:

  • Tiistaina 30.5. Taipaleen ja Ylämaan alueilla noin klo: 20.00–24.00. Vaikutusalueen kartta aukenee oheisesta linkistä. Vesikatkoalue 30.5.
  • Keskiviikkona 31.5. Viialanpolun ja Hepolammentien välillä noin klo: 14.00–20.00 välisenä aikana. Kartta katkoalueesta aukenee oheisesta linkistä. Kartta 31.5.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Tekninen päivystys 24/7, puh. 0400 255 195
Projektipäällikkö Jouni Heikkinen, puh. 044 4175272
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Kunnan ja kuntalaisten parhaaksi

Kuntalaki ja hallintolaki ohjaavat pääasiassa kunnan päätöksentekomenettelyä. Eri hallinnonaloilla on lisäksi monia omia menettelyä koskevia säännöksiä. 

Juvan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 27-jäseninen valtuusto. 

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidosta. Se johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Juvan kunnan lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat oman tehtäväalansa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Lautakunnat valitsee kunnanvaltuusto.

Hallitukselle ja lautakunnille asioita valmistelevat toimialojen johtajat ja päälliköt. Esittelijänä toimi kunkin toimialan johtaja, kunnanhallituksessa kunnanjohtaja. 

Juvan kunnassa on nimetty myös nuorten vaikuttajien ryhmä R.A.T.A.S. sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.