Suoraan sisältöön

Yksityistiet

Kunnassamme on satoja kilometrejä yksityisteitä. Kunnan tehtävänä on yksityistieverkon kunnossapidon ja parantamisen avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä.

Yksityistien hallinnosta, tiemaksuista ja tien kunnosta vastaa kunkin tien tiekunta, joka muodostuu tieosakkaista. Tiekunnat vahvistavat kokouksissaan tiensä osakkaat ja myöntävät ulkopuolisille tien käyttöoikeuden. Satunnainen yksityistien käyttäminen on kunnan avustusta saavilla teillä sallittua. Tiekuntien toiminnasta ja yksityisteistä lisätietoa antaa Suomen tieyhdistys ry joka on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja.  

Kunnan valtuudet yksityistieasioissa väheni 1.1.2019 voimaan tulleen uuden yksityistielain myötä. Kunnalla ei  ole oikeutta yksityistietoimituksiin, tiekuntien perustamiseksi eikä erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Näistä asioista vastaa Maanmittauslaitos ja käräjäoikeus.
Yksityistieasioista neuvominen ja opastaminen kuuluu kunnassa lupa- ja valvontasihteerille, joka työskentelee Juvan kunnan ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Viranhaltijan ja kunnan toiminta

Vuosittain haettavat yksityistieavustukset myönnetään 1.1.2021 alkaen viranhaltijapäätöksellä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Niitä ovat kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Kunnossapitoavustukset myönnetään merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin. Avustuksen määrä on 45-70 % laskennallisista kunnossapitokuluista. Avustukset tulee hakea kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä, kunnossapitoavustuksiin perustuen. Kunnalla on oikeus suorittaa ns. tietarkastuksia ja valvoa näin avustusten käyttöä. 

Pysyville liikennemerkeille ja muille liikenteen ohjauslaitteille tulee tiekunnan hakea kunnan suostumus, jonka myöntää ympäristölautakunta.

Valtionavustus yksityisteiden perusparantamiseen vuosina 2023-2025 (PDF,60kt)

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus (PDF,75kt)

Piikki Tarja

Lupa- ja valvontasihteeri

040 013 5052

tarja.piikki(at)juva.fi

Yksityistieasioiden erityisasiantuntija. Neuvoo, opastaa ja ohjaa yksityistieasioissa sekä hoitaa kunnalle kuuluvat yksityistieasiat.