Suoraan sisältöön

Asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, johon vaikuttaa varhaiskasvatuksen laajuus, perheen koko ja tulot.

Päätettäessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (2016/1503) mukaisesti. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on:

31.7.2024 saakka:
Enintään 295 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli eninään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa. Pienin perittävä maksu on 28 e.

Kuukausimaksun määrään vaikuttaa tuntirajavalinta:
147 - h/kk                 100 % eli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu (enintään 295 e)
117 - 146 h/kk            85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 251 e )
85 - 116 h/kk             70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen makusta (enintään 207 e)
43 - 84 h/kk             60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 177 e)
0-42 h/kk                  30 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 89 e)

Maksuprosentit ja vähimmäistulorajat:

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja Alimman maksun tuloraja
1-2 3874 e 10,7 6626 e 4136 e
3 4998 e 10,7 7750 e 5260 e
4 5675 e 10,7 8427 e 5937 e
5 6353 e 10,7 9105 e 6615 e
6 7028 e 10,7 9780 e 7290 e

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.     

1.8.2024 alkaen:
Enintään 311 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli eninään 124 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 62 euroa. Pienin perittävä maksu on 30 e.

Kuukausimaksun määrään vaikuttaa tuntirajavalinta:
147 - h/kk                 100 % eli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu (enintään 311 e)
117 - 146 h/kk            85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 264 e )
85 - 116 h/kk             70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen makusta (enintään 218 e)
43 - 84 h/kk             60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 187 e)
0-42 h/kk                  30 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 93 e)

Maksuprosentit ja vähimmäistulorajat:

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja Alimman maksun tuloraja
1-2 4066 e 10,7 6968 e 4346 e
3 5245 e 10,7 8147 e 5525 e
4 5956 e 10,7 8858 e 6236 e
5 6667 e 10,7 9569 e 6947 e
6 7376 e 10,7 10 278 e 7656 e

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.    

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksin mukainen tarkistus on 1.8.2026.

Asiakasmaksutiedote 1.3.2023 alkaen (pdf, 51 kt)

Asiakasmaksutiedote 1.8.2024 alkaen (pdf 62 kt)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (2016/1503) pääset tutustumaan tätä linkkiä klikkaamalla

eDaisy-asiointipalveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Asiakasmaksupäätösten valmistelu, asiakasmaksujen laskutus ja palveluneuvonta