Suoraan sisältöön

Kohti Martti Talvela -kampusta

Juvan kampuksen valmistuminen on pitkän prosessin huipennus. Juvalla, kuten monissa muissakin kunnissa, kärsittiin sisäilmaongelmista vuosia. Tiloja korjattiin, mutta valitettavasti ongelmat eivät niillä korjaantuneet.  Syksyllä 2016 ruvettiin tosissaan etsimään ratkaisua.

Työryhmä, joka sai tuekseen Haahtela-yhtiöiden asiantuntemuksen, esitti eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kunnanhallitus keväällä 2017 linjasi, että edetään siten, että rakennetaan kampus, jossa on tilat niin varhaiskasvatukselle, aloittavalle yhtenäiskoululle sekä lukiolle. Liikuntahallin sijainti jäi vielä selvitettäväksi.

Joulukuussa 2017, Juvan 575-vuotisjuhlavuoden päätteeksi, kunnanvaltuusto päätti, että tilaratkaisu toteutetaan elinkaarimallilla. Sijainniksi päätettiin nykyinen sijainti.

Kunnanjohtaja Mervi Simoska, YIT Suomi Oy:n aluejohtaja Mikko Räty ja Juvan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hönninen allekirjoittamassa hankintasopimusta.
Hankintasopimus YIT Suomi Oy:n kanssa allekirjoitettiin tammikuussa 2019. Allekirjoittajina kunnanjohtaja Mervi Simoska, YIT Suomi Oy:n aluejohtaja Mikko Räty ja Juvan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen.

Työläs, mutta onnistunut prosessi

Juvan kampushanke päätettiin toteuttaa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Alussa oli pelkona, ettei hanke herätä riittävästi kiinnostusta, kun vastaavia hankkeita oli maassamme käynnissä useita. Lisäksi kilpailutukseen sisältyi elinkaarimallin mukaisesti 20 vuoden ylläpitovastuu urakoitavasta kohteesta.

Epäilystä huolimatta hanke kiinnosti. Uusia toimijoitakin saatiin mukaan kisailemaan. Neljä toimijaa kävi läpi vajaan vuoden kestäneen kilpailuttamisprosessin. Voittajaksi valikoitui YIT Suomi Oy, jonka kanssa sopimukset allekirjoitettiin tammikuussa 2019. Rakentamistyöt käynnistyivät keväällä 2019. Kohde valmistui suunnitelmien mukaan ja nyt edessä on pitkään odotettu käyttöönotto.

- Kilpailullinen neuvottelumenettely työllisti neuvotteluryhmäämme hankintaprosessin aikana runsaasti. Oli mielenkiintoista nähdä eri toimijoiden ratkaisujen kehittyminen prosessin edetessä, kertoo Juvan yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Kari Leskinen. Hän myös korostaa, että hienoa oli huomata, kuinka erilaisia vaihtoehtoja samoilla teknisillä ja toiminnallisilla vaatimuksilla ammattilaiset saavat rakennettua.

- Henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia varsinkin toteuttamisvaiheissa ja siten saatiin myös käyttäjien näkökulma lopullisiin ratkaisuihin, toteaa puolestaan varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Anttonen. Hän välitti prosessiin etenkin oman alansa näkemystä.

Kaiken kaikkiaan niin varhaiskasvatus kuin koulun väki ovat tyytyväisiä kampuksen lopputulokseen.

– Meillä on nyt nykyaikaiset, toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Puitteet kasvamiseen ja oppimiseen ovat nyt erinomaiset, kiittelevät Leskinen ja Anttonen yhdessä. Samalla he kiittelevät kunnan satsausta lapsiin ja nuoriin.

Kampuksen tilat ovat monikäyttöiset ja nykyaikaiset.

Martti Talvelan perintö näkyy

Kampus sai nimekseen Martti Talvela –kampus nimikilpailun tuloksena. Nimi paljastettiin peruskiven muuraustilaisuudessa kesäkuussa 2019. Martti Talvela tunnetaan erityisesti oopperalaulajana, mutta hän oli myös kansakoulun opettaja ja luomuviljelijä tilallaan Inkilän Kartanossa Juvalla. Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 30 vuotta Talvelan äkillisestä poismenosta.

Kampuksen päiväkoti nimettiin henkilökunnan ehdotuksesta Päiväkoti Apilaksi. Nimi perustuu Juvan kunnan vaakunaan, jossa on kolmilehtinen apila. Apila on myös keskeinen kasvi Martti Talvelan harjoittamassa luomuviljelyssä. Luonnon ja musiikin innoittamina päiväkodin ryhmät on nimetty seuraavasti: yli 3-vuotiaat päiväryhmät Pillipiiparit ja Taikahuilut, alle 3-vuotiaat päiväryhmät Kilikellot ja Tukutiukuset sekä vuorohoidon yli 3-vuotiaat Laulupuu ja alle 3-vuotiaat Lintukoto.

Kampuksen vastavalmistuneessa auditoriossa istuu neljä ihmistä.
Martti Talvela -kampuksella on mm. auditorio, jota voidaan hyödyntää monin tavoin. Rehtori Kari Leskinen, vararehtori Olli Kossila, Apila-päiväkodin johtaja Pauliina Jordan ja varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Anttonen pääsivät testaamaan tiloja ennen muuttoa.

Monikäyttöiset liikuntatilat

Osaksi kampusta valmistui uusi liikuntahalli, joka mahdollistaa monien lajien harrastamisen. 

Uudet tilat toimivat moneen lajiin ja palvelevat laajasti eri käyttäjäryhmiä. Salissa on käytetty tehokkaasti tilat ja mm. säilytykseen pyritään järjestämään eri toimijoille eri mahdollisuuksia. Korhonen muistuttaa, että valmistunut liikuntasali on jaettavissa lohkoihin, joita voi olla enimmillään kolme. Koko salia ei tarvitse käyttöönsä varata, joten kustannuksissa säästää, kun tilaa käyttää vain sen verran kuin tarvitsee.

Liikuntasalin varauksia voi tiedustella liikuntakoordinaattori Jani Korhoselta. Varata voi joko vakiovuoron tai yksittäisiä vuoroja. Avaimen ja tarkemmat ohjeistukset liikuntasalin käyttöön saa vuorovarauksen yhteydessä. 

Kuvassa etualalla sumea jumpparengas, jonka läpi on kuvattu kampuksen uutta liikuntahallia.
Kampuksella on monipuolinen liikuntahalli. Sen vapaa korkeus on noin 7 metriä ja pelikenttä laajimmillaan 20x40 metriä.