Suoraan sisältöön
Juvan kunnan virastotalon valtuustosali ennen kokousta.
Juvan kunnan valtuustosali.

Kunnanvaltuusto kunnan ylin päättävä toimielin

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Juvalla kunnanvaltuutettuja on 27 ja paikat jakautuvat seuraavasti:

 • Suomen Keskusta 13
 • Kansallinen Kokoomus 5
 • Sosialidemokraattinen Puolue 5
 • Kristillisdemokraatit 2
 • Perussuomalaiset 1
 • Vihreät 1

Valtuuston kokousaikatauluun, esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voit tutustua tästä.