Suoraan sisältöön

Valvonta varmistaa turvallisen ja terveellisen ympäristön

Terveysvalvonnalla varmistetaan, että meillä on turvallinen elinympäristö. Se myös huolehtii siitä, että asumisestamme ei aiheudu meille terveydellisiä haittoja. Elintarvikevalvonnalla puolestaan turvataan, että koko tuotantoketju toimii tervellisesti ja turvallisesti. Osa terveysvalvontaa on myös tupakkalain valvonta sekä uimavesien säännöllinen seuranta ja valvonta.

TERVEYSVALVONTA JA ELÄINLÄÄKINTÄ OVAT 1.1.2023 ALKAEN OSA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TOIMINTOJA
Muutoksen taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta eteenpäin.

Lisää terveysvalonnasta voit lukea Savonlinnan kaupungin sivulta 

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@savonlinna.fi

Juvalla palvelee:

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto / terveysvalvonta
Juvantie 13, 51900 Juva
puh. 0400 252 867
mika.merinen@savonlinna.fi
www.savonlinna.fi

Merinen Mika

Terveystarkastaja

040 025 2867

Terveydellisten olojen valvonta

Toropainen Elisa

Terveystarkastaja

044 417 2596

Elintarvikevalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

Itä-Savon terveydenhuollon päivystyspuhelinnumero on 015 527 5040.