Suoraan sisältöön

Luottamushenkilöitä ja palkattuja tekijöitä

Juvan kunnan, kuten muidenkin kuntien, organsaatio muodostuu luottamushenkilöistä ja palkatusta henkilöstöstä.  Kuntalaki ohjaa kunnan toimintaa muiden säädösten lisäksi. Luottamushenkilöt toimivat seuraavissa toimielimissä: 

Kunnan korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto. Sen alla on kunnanhallitus, joka valmistelee asioita valtuuston päätettäväksi ja toteuttaa valtuuston päätöksiä. Kunnan omia lautakuntia ovat sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. 

Maaseutupalvelut on yhteinen naapurikuntien Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Rantasalmi kunta hallinnoi JJRS-kuntien maaseututointa.
Rantasalmen lomituspalvelualue on siirtynyt 1.1.2022 alkaen osaksi Mikkelin kaupungin hallinnoimaa Kaakkois-Suomen lomitusyksikköä.

Kunnan vaikuttamistoimielimiä ovat Nuorisovaltuusto, Vanhusneuvosto ja Vammaisneuvosto. 

Viranhaltijaorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja apunaan toimialajohtajat. He yhdessä muodostavat kunnan johtoryhmän. 


Kolme laajaa toimialaa ja yhteistyötä

Juvan kunnan organisatio on jaettu kolmeen toimialueeseen:

  • Hallintopalvelut
  • Sivistyspalvelut
  • Tekniset palvelut

Koska kunnalla on yhteistä palvelutuotantoa myös naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa, vastaavat em. toimialojen johtajat myös yhteisisistä palveluista seuraavasti:

  • Kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut sivistysjohtaja
  • Maaseutupalvelut hallintojohtaja
  • Sosiaali- terveystoimen palvelut kunnanjohtaja
  • Ympäristöterveys ja eläinlääkintähuolto hallintojohtaja