Suoraan sisältöön

Maankäyttökatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7 §).

Maankäyttö- eli kaavoituskatsauksen hyväksyminen

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2023 § 19 hyväksynyt Juvan kunnan vuoden 2023 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus 2023 (pdf,  130kt)

Tämän kaaavoituskatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla, ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta Suomen hallitus linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Näillä tavoitteilla varmistetaan, että myös kuntatason kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävät asiat.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko Etelä-Savon maakunnan alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita.
Etelä-Savossa on voimassa 3 maakuntakaavaa:
- Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010
- Tuulivoimaa käsitellyt Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016
- Edellisten päivittämiseksi laadittu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016

Maakuntavaltuuston 26.11.2019 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2022 on ohjelmoitu maakuntakaavoituksen käynnistäminen. Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 22.8.2022. Maakuntaliiton virasto valmistelee vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana kaavan selvityksiä ja kaavaluonnoksen.

Juvan kaavoituskatsaus vuodelle 2023

Yleiskaavoitus

Juvan kunnassa on voimassa taajamaa koskeva Juvan keskustan osayleiskaava 2035 sekä kahdeksan yleis- ja kyläyleiskaavaa, jotka ohjaavat rakentamista kunnan ranta- ja kyläalueilla.

Kaikki Juvan kunnan aluella voimassa olevat yleiskaavat määräyksineen löytyvät Karttapalvelusta.

Asemakaavat sekä ranta-asemakaavat
 

Juvalla on voimassa kuusi (6) ranta-asemakaavaa. Ne löytyvät kunnan Karttapalvelusta.

Juvan kunnan taajama-alueen asemakaavat määräyksineen löytyvät Juvan kunnan Karttapalvelusta.


Tästä pääsee kunnan Karttapalveluun.

Lisätietoja Juvan kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta antavat

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat