Suoraan sisältöön

Häiriötiedote

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvalla vesijohtoverkoston asennustöitä viikolla 22. Töistä aiheutuu vedenjakelukatkoja seuraavasti:

  • Tiistaina 30.5. Taipaleen ja Ylämaan alueilla noin klo: 20.00–24.00. Vaikutusalueen kartta aukenee oheisesta linkistä. Vesikatkoalue 30.5.
  • Keskiviikkona 31.5. Viialanpolun ja Hepolammentien välillä noin klo: 14.00–20.00 välisenä aikana. Kartta katkoalueesta aukenee oheisesta linkistä. Kartta 31.5.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata vettä talousvedeksi sekä WC:n huuhtelua varten.

Jakelukatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä sameutta. Pyydämme tällöin juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun, sillä se voi värjätä vaatteita.

Lisätietoa:
Tekninen päivystys 24/7, puh. 0400 255 195
Projektipäällikkö Jouni Heikkinen, puh. 044 4175272
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen, puh. 050 400 8011

Vesiensuojelu, luonnonvesien ja järvien vedenlaatu

Jätevesikäsittelyssä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistöön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyissä tulee ottaa yhteys kunnan ympäristösihteeriin.  Hän edustaa myös vesilain paikallista valvontaviranomaista. 

Juvan järvien ja jokien vedenlaadusta on vaihtelevasti tietoja. Vesistöjä on tutkineet mm. Elelä-Savon ympäristökeskus ja kunnan ympäristölautakunta. Vesistökuormitusta aiheuttavat toimijat mm. turvetuottajat, kalankasvattajat  sekä kunta jätevesipuhdistamonsa takia on ympäristöluvassaan velvoitettu seuraamaan  kuormitettavan vesistön tilaa.

Vedenlaatutietoja saa ympäristösihteeriltä ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonne on myös kirjattu pintavesien tilatietoja. 

Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelu on koonnut myös järvien ja jokien vesienlaadusta tietoa valtakunnalliseen Vesikartta -palveluun