Suoraan sisältöön

HANKETOIMINTA JUVALLA

JUVAN JA MIKKELIN LOGISTIIKKAKESKUSTEN SELVITYSHANKE - PÄÄTTYNYT 31.01.2022PÄÄTTYNYT

Logistiikkakeskushankkeessa selvitetään keskusten perustamisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia Mikkeliin ja Juvalle. Hankkeella pyritään myös luomaan järkevä logistikkakeskukseen liittyvä toimintaympäristö, josta on hyötyä koko Etelä-Savon maakunnan yrityselämälle. Hankkeen tavoite on antaa keskusten operoinnista kiinnostuneille tahoille tutkimustyön kautta vahva tietopaketti, jonka avulla he voivat aloittaa toimintansa mahdollisimman riskittömästi. Tietopakettiin kuuluu mm. keskusten ansaintalogiikan selvittäminen, Parikkalan raja-aseman avautumisen tuomat rahtimahdollisuudet Mikkelin ja Juvan logistiikkakeskuksille ja potentiaalisten rahoittajien kiinnostus sekä asiakkaiden eli keskusta käyttävien asiakkaiden kartoitus. Tutkimustyön tuloksena on, että keskuksiin löydettäisiin operaattori(t), joka/jotka olisivat kiinnostuneet perustamaan niin Juvalle kuin Mikkeliin mielellään toisiaan liiketoiminnallisesti tukevat logistiikkakeskukset.

JUVAN VEHMAAN ALUEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN - PÄÄTTYNYT 31.12.2021

Hankkeen tavoite on kehittää Juvan Vehmaan alueen toimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti, jossa käytetään eri metodeita aina tiedonhankinnasta yritysten yhteistyön aktivoimiseen ja tiivistämiseen. Hankkeessa kerätään informaatiota pohjan rakentamiseksi, joka hyödyttää alueella jo olevia yrittäjiä sekä sinne perustettavista/etabloitumisesta kiinnostuneita yrityksiä. Hankkeesta saaduilla tuloksilla hanke voi luoda edellytykset elinvoimaisemmalle Vehmaan alueelle, jonka avulla Juvan elinkeinoyksikkö voi edetä alueen yrityspohjan laajentamisponnisteluihin. Hanke ei kohdistu yksittäisiin yrityksiin, vaan kaikkiin siellä oleviin yrityksiin yhtenä toimintaympäristön kehittämiskohteena.

JUVAN KESKUSTAN KEHITTÄMISHANKE

Kyseessä on Juvan keskustan kehittämishanke, jonka tavoitteena on mm. saada kivijalkakaupat palveluineen säilymään keskustassa sekä luoda eläväisempi ja viihtyvämpi kirkonkylä. Mitä elinvoimaisempi keskusta, sen parempi on asukkaiden palvelutaso. Toimenpiteinä ovat erilaiset keinot aina benchmarkkauksesta yhteismarkkinointiin yrittäjien kesken. Vaikka tämän hankkeen pääpaino on keskustan kaupallisen toiminnan elvyttämisessä, niin hankkeessa tullaan myös tarkastelemaan muitakin elävöittämisen osa-alueita kuten ympäristön viihtyvyyttä kunnan asukkaille kuten esimerkiksi erilaisten ja eritoten uudenlaisten aktiviteettien löytämistä keskusta-alueelle. Ihmisten viihtyminen keskustassa vilkastuttaa katukuvaa ja antaa myös enemmän kaupantekomahdollisuuksia kivijalkakaupoille, kun ihmiset liikkuvat keskustassa vilkkaammin. Uusi koulukampus aivan keskustan kyljessä myös edesauttaa keskustaan suuntautuvaa vilkkautta. Tulokseksi tavoitellaan keskustan palvelujen säilyminen ja parantuminen sekä yrittäjien parempi elinvoimaisuus. Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Juvan kunnan, Juvantie ry:n ja keskustan/alueen yrittäjien kanssa.