Suoraan sisältöön

Juvan vesitorni sinistä taivasta vasten

Laadukasta vettä omasta kunnasta

Puhdas vesi on elintärkeä meille kaikille. Juvalla on panostettu niin raakaveteen kuin vesien käsittelyynkin. Vedenottamoita on uusittu ja uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista suunnitellaan. Palvelun tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Talousveden tarkkailu ja laatu

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman ja omavalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Juva kunnan Vesi- ja viemärilaitoksen talousveden tuotantoa ja jakelua koskeva riskinarviointi toteutettiin Water Safety Plan (WSP) toimenpideohjelman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 4.1.2022.

Juva vesi- ja viemärilaitoksella talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti, huomioiden tunnistetut riskit hallintakeinoineen, sekä aiemman tarkkailun tulokset. Valvontatutkimusohjelman tarkastusväli on enintään viisi vuotta.

Viranomaistarkkailun taulukko vuodelta 2023 (pdf, 150 kt)
 

Talousveden laatutiedot

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti viranomaistarkkailuna sekä vesi- ja viemärilaitoksen omavalvontaan kuuluvana käyttötarkkailuna. 

Tässä viimeisimmät tutkimustulokset (pdf, 140 kt)

Veden pH-tasoa ja kovuutta koskevat tiedot on esitetty alla.

Veden pH-arvon taulukko

Koikkalan vesihuolto Oy

Juvalla toimii vesihuoltopalveluita tuottava Koikkalan vesihuolto Oy. Sillä on omaa vedenottoa ja kunnallisesta vesi- ja viemärilaitoksesta erillinen vedenjakeluverkosto. Koikkalan vesihuolto Oy toimii Koikkalan ja Maaralan alueella. Tuoreimmat vedenlaadun tutkimustulokset voit lukea klikkaamalla tästä (pdf, 37 kb)

Jäteveden puhdistus

Jätevedenpuhdistamoa ja sen purkuvesistöä tarkkaillaan toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan (LUPA 41/03/2) mukaisesti. Tarkkailu kattaa käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailun, mukaanlukien kalataloustarkkailun. Kuormitustarkkailulla valvotaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja sen aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistöön.

Toimintavuoden 2023 kuormitustarkkailun yhteenveto on luettavissa tästä (pdf, 247 kt)

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Alla olevan linkin kautta voi ilmoittaa vesilukeman ja yhteystietojen muutokset.

Kulutus-Web/Juva

Tunnistautumiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka käyttäjä luo ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Tähän tarvitaan kulutuspisteen ja mittaritunnuksen numerot (löytyvät laskulta tai mittarilukukortilta) sekä toimiva sähköpostiosoite varmistusviestiä varten. Palvelun ilmoittama asiakasnumero kannattaa laittaa talteen, sillä se on tarpeen unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen palauttamiseksi.

Ohje tunnuksen luomiseen (pdf, 1,45 Mt)

Keskitetty vesilaskutuksen asiakaspalvelu palvelee Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan vesilaskutuksen asiakkaita puhelinnumerosta 050 477 5947

Vesilaskutuksen asiakaspalvelun palveluajat puhelimitse:

- maanantaisin klo 9-12
- tiistaisin klo 12-15
- torstaisin klo 9-12

Voit lähettää myös sähköpostia vesilaskutuksen asiakaspalveluun:
vesilaskutus@jarvisaimaanpalvelut.fi 

Lisätietoja Järvi-Saimaan palveluiden sivulla: Vesilaskutuksessa otetaan tänään käyttöön uudet puhelinpalveluajat (jarvisaimaanpalvelut.fi)

Lisätietoja

Asiakaspalvelu

050 477 5947

vesilaskutus(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesilaskutus, liittymien siirrot

Haataja Veli-Pekka

Työnjohtaja

044 417 5270

veli-pekka.haataja(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Uudet vesi- ja viemäriliittymät

Heikkinen Jouni

Vesihuollon projektipäällikkö

0444 175 272

jouni.heikkinen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesihuollon projektit, vesihuoltopäällikön sijainen

Ruotsalainen Anne

Vesihuoltopäällikkö

050 400 8011

anne.ruotsalainen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vastuualueina Annella on veden tuotanto ja jätevedenpuhdistus.