• 20.01.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Aluevaalit 2022

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Vaalipäivänä voi äänestää vain äänestysalueensa äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetun saamaan äänioikeusilmoitukseen.

Juvalla on 2 äänestysaluetta;
001 Kirkonkylä, jonka äänestyspaikka on Vesiliikuntakeskus Sampola ja
002 Männynmäki, jonka äänestyspaikka on Juvan kunnanvirasto.

Vaalihuoneistot ovat auki klo 9 -20.

Ota henkilöllisyystodistus mukaan!

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa, älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Ota yhteyttä vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona ja seuraa annettuja ohjeita. Vaalilautakunnan yhteystieto on vaalihuoneiston ulkopuolella olevassa "Tervetuloa äänestämään" -julisteessa.  Kun olet tullut ilman kontakteja paikalle, voit soittaa julisteessa olevaan numeroon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei kuitenkaan saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin. Jos oireilet voimakkaasti, pidä huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.

Tästä klikkaamalla näet Etelä-Savon hyvinvointialueen ehdokkaat

************

Mikä on Etelä-Savon hyvinvointialue?

Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikkien eteläsavolaisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut.

Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyy:

Kaikki yllä olevat organisaatiot ja niiden henkilökunta tulevat muodostamaan yhden ison organisaation, Etelä-Savon hyvinvointialueen. Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun osoitteessa www.etela-savo.fi

Miksi äänestää aluevaaleissa?

Siirrymme 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Vaikuta toimintaamme äänestämällä aluevaaleissa tammikuussa 2022.

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä Suomessa järjestetään kokonaan uudet vaalit. Aluevaaleissa valitaan Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 59 aluevaltuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 - 31.5.2025.

Aluevaaleissa on kyse jokaisen lapsen, nuoren, aikuisen ja vanhuksen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä tärkeistä asioista. Aluevaltuutetut päättävät jatkossa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut järjestetään Etelä-Savon alueella. Toisin sanoen he päättävät lähipalveluista, kuten sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista ja pelastustoimesta sekä näiden palveluiden rakentumisesta ja sijoittumisesta hyvinvointialueellamme.

Aluevaalien virallinen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. 
Tutustu aluevaaleihin tarkemmin osoitteessa www.etela-savo.fi/aluevaalit ja Oikeusministeriön virallisilla vaalisivuilla www.vaalit.fi/aluevaalit