Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus toivovat kaikilta ideoita työvoimapalvelujen hankintoihin hankintaehdotuslomakkeella.
  • 02.09.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Ehdota uusia TE-palveluita ja työvoimakoulutuksia kätevästi nettilomakkeella

Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus toivovat kaikilta ideoita työvoimapalvelujen hankintoihin hankintaehdotuslomakkeella.

Työelämä on nopeasti muuttuvaa. Ammattialat kehittyvät. Teknologia ja digitaalisuus tuovat uudenlaisia haasteita ja osaamistarpeita henkilöstölle. Yrityksillä ja organisaatioilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Työnhakijoille on tarjolla paljon erilaisia vaihtoehtoja kouluttautua. He voivat lisätä omaa ammatillista osaamistaan tai kouluttautua vaikkapa täysin uuteen ammattiin. Myös erilaisia työllistymistä tukevia palveluita tarvitaan. Palvelujen tulee elää ajassa, jotta niistä koituisi mahdollisimman paljon hyötyä.

Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus toivovat vinkkejä, ideoita, ehdotuksia tuleviin TE-palveluiden ja työvoimakoulutusten hankintoihin. Olemme ottaneet käyttöön hankintaehdotuslomakkeen, jolla asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja asiakaspalveluhenkilöstömme voivat esittää omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan tulevista hankinnoista.

Hankintaehdotus on vaivaton ja näppärä tapa laatia ehdotus tai jättää idea pohdittavaksi. Ehdotuksen voi tehdä ilman yhteystietoja. Yhteystietojen jättäminen mahdollistaa ideaa koskevat tarkennukset tarvittaessa. Ehdotusta voi lomakkeella kuvata tarkastikin, mutta myös kevyempi hahmotelma riittää hyvin. Ideoita voi antaa työvoimapalveluihin ja työvoimakoulutuksen suunnitteluun. Eli kaikkiin palveluihin, joilla asiakkaan työllistymisen esteitä selvitetään ja ratkotaan, tuetaan urasuunnittelussa, koulutuksiin hakeutumisessa tai työpaikkojen löytämisessä.

Ehdotukset kootaan webropol-sovelluksella Etelä-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston organisaatiopostilaatikoihin ja niitä käsitellään siinä yhteisessä ko. organisaatioiden tiimissä, johon asia sisällöllisesti kuuluu.

Tule mukaan kehittämään eteläsavolaista työelämää, koulutus- ja palvelutarjontaa!

Lisätietoja:

  • Sari Halonen, johtava asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 034
  • Sari Paakkunainen, asiantuntija, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 0295 044095