Elinvoiman kehittäminen, talous, maankäyttö ja työllisyysalue olivat Juvan kunnanvaltuuston ensimmäisen kokouksen agendalla.
  • 12.03.2024
  • Asuminen ja ympäristö, Työ ja yrittäminen, Kuntainfo, Juvan kunta

Elinvoimaohjelmasta lisävirtaa Juvan kehittämiseen

Elinvoiman kehittäminen, talous, maankäyttö ja työllisyysalue olivat Juvan kunnanvaltuuston ensimmäisen kokouksen agendalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 11.3.2024 kokouksessaan Juvan kunnan elinvoimaohjelman vuosille 2024–2025. Elinvoimaohjelmaa työsti kunnanhallituksen asettama elinvoimatyöryhmä, joka aloitti toimintansa vuoden 2022 joulukuussa.

– Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan merkittävin ei-lakisääteinen tehtävä on elinvoiman ylläpitäminen ja jopa lisääminen. Juvalla on todella hyvät edellytykset asian hoitamiseksi: loistava sijainti, kokoluokassaan ylivertaiset palvelut sekä harrastusmahdollisuudet, sanoo elinvoimatyöryhmän puheenjohtaja Hannu Summanen (kok.).

Elinvoimaohjelman tavoitteena on tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän Juvan toteutumista. Digivihreä Juva on moderni ja elinvoimainen maaseutupitäjä, joka jättää tunnejäljen. Digivihreys on teollisuudesta tuttu käsite, jossa teknologia valjastetaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Juvalla digivihreys näkyy kuntaa läpileikkaavana elementtinä, jossa digitalisaatio nähdään välineen sijaan lisäarvoa tuottavana loikkana.

– Tulemme myös jatkossa tarjoamaan entistäkin parempia ja monipuolisempia asumisvaihtoehtoja sekä erinomaisia toimintaedellytyksiä yrityksille. Haluamme myös korostaa alueellisen yhteistyön tärkeyttä, jota Juvalla tehdäänkin jo moneen suuntaan, kuten Mikkeliin, Savonlinnaan, Saimaalle sekä lähikuntien kesken, sanoo Summanen.

Ohjelmassa on kaksi päätavoitetta: Juva on kiinnostava ja Juva on houkutteleva toimintaympäristö. Päätavoitteet on ohjelmassa lohkottu pienempiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Elinvoimatyöhön kuuluu paljon muutakin, kuin vain ohjelmassa esiin nostetut asiat. Elinvoimaohjelma tukee kuntastrategian toteutumista. Ohjelman myötä toiminnan suunnittelu jäntevöityy, toimenpiteille tulee selkeät tavoitteet ja mittarit ja seuranta on systemaattista.

– Elinvoimatyöryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista. Kyseessä on Juvan kunnan ensimmäinen elinvoimaohjelma, joten se toimii myös hyvänä pohjana seuraaviin ohjelmapäivityksiin, pohtii Summanen.

Kaavoituskatsauksessa tutkitaan uusia alueita ja edistetään yleiskaavamuutoksia

Juvan kunnan asemakaavoituksessa on käynnissä Sopenkummun alueen kaavan laatiminen. Asemakaava selvittää, kuinka omarantaiset ja rannan läheiset omakotitalotontit sijoittuvat ja miten Sopenkummun alue liittyy ympäröivään liikenneverkkoon. Asemakaavan luonnos valmistuu juhannukseen mennessä.

– Sopenkummun alue on herättänyt suurta kiinnostusta, sillä se sijoittuu aivan taajamakeskustan kylkeen. Alue rajautuu vt 14 tien ja Jukajärven väliin, mainitsee tekninen johtaja Vesa Kankkunen.

Toinen asemakaavahanke sijoittuu Vehmaan Myllylahteen. Kaava koskee Tulostien, Savonlinnantien sekä Poikolanniementien välistä aluetta, mutta suunnittelualue voi vielä tarkentua.

Kaavoituskatsauksella käynnistettiin yleiskaavojen muutoskierros. Muutokset voivat koskea muun muassa rakennuspaikkojen siirtoja, väärien merkintöjen muuttamista tai muita yleiskaavojen merkintöjä, jotka on todettu vanhentuneeksi. Kevään aikana liikkeelle lähtee pienten yleiskaavamuutoksia tarvitsevien kohteiden ryhmäkäsittely. Mukaan tähän ns. kaavoituskimppaan pääsee vapaamuotoisella hakemuksella.

Lisäksi kaavoituskatsauksessa valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Uuden lain on tarkoitus sujuvoittaa rakentamislupamenettelyä. Juvan kunta uudistaa kuluvan vuoden aikana omaa rakennusjärjestystään vastaamaan uutta lakia.

Työllisyysalueen lautakuntaan Viivi Immonen ja Katja Tuovinen

Juvan kunta on mukana Mikkelin seudun työllisyysalueessa. Lokakuussa 2023 allekirjoitettua työllisyysaluetta koskevaan järjestämissopimusta täydennettiin siltä osin, että työllisyysalueen työllisyyslautakunta saa aloittaa toimintansa jo 1.6.2024. Muutoksella halutaan varmistaa, että lautakunta on toimivaltainen tekemään päätöksiä jo ennen työvoimapalvelualueen käynnistymistä 1.1.2025.

Kunnanvaltuusto nimesi lautakuntaan Juvan kunnan edustajiksi Viivi Immosen (kesk.) ja varajäseneksi Katja Tuovinen (sdp.).

Lautakunnassa on kokonaisuudessaan kymmenen jäsentä, joista puolet on Mikkelin kaupungilla ja puolet muilla sopijakunnilla eli Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Puumalalla. Lautakunnan puheenjohtajuus on Mikkelin kaupungilla ja varapuheenjohtajuus sopijakunnilla. Puolueiden keskinäisissä neuvotteluissa varapuheenjohtaja tulee Kangasniemeltä.

Yleisen kustannustason nousu näkyi toimintakatteessa

Juvan kunnan toimintakate ylittyi vuonna 2023 noin 950 000 euroa. Kulujen ylityksiä syntyi muun muassa varhaiskasvatuksessa kysynnän kasvun vuoksi, erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla, mutta samaan aikaan asiakasmaksujen tuotot laskivat. Koulurakennusten ylläpidon hinta nousi sekä sähkön hinnan että leasing-maksujen indeksikorotusten takia. Myös palkkamenot ylittivät siihen budjetoidun määrän.

Yleisten kustannustason nousu löi läpi kaikilla toimialoilla sekä vesilaitoksella. Hallinnossa kulujen ylityksiä syntyi kertaluontoisista IT-kuluista. Kuluja aiheuttivat muun muassa muutoksen palvelimissa, kun vanhaa Juva-Joroinen-Rantasalmi-mallin aikaista järjestelmää purettiin.

– Kaikki ylitykset olivat perusteltuja ja ne johtuivat osin meistä riippumattomista syistä. Positiivista on, että varhaiskasvatuksen ja sivistyspalveluiden ylitykset johtuivat muun muassa siitä, että lapset tarvitsivat enemmän hoitopaikkoja. On hienoa myös, että Sampolaan on koronan jälkeen löytäneet hyvin eri ikäryhmät sekä myös naapurikuntien asukkaat. Tulevia vuosia ja talouden tasapainottamista varten on nimetty taloustyöryhmä, sanoo kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.).

Valtuustoaloitteita jätettiin kolme kappaletta

Maria Kivelä (vihr.) esittää Juvan vihreiden, Juvan työväenyhdistyksen ja Juvan kristillisdemokraattien puolesta vieraslajistrategian laatimista Juvan kunnalle. Vieraslajit ovat merkittävä uhka monimuotoiselle luonnolle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle. Ilmastonlämpiämisen myötä vieraslajit leviävät nopeammin kuin koskaan ja uhkaavat näin alkuperäistä luontoa. Aloitteessa esitetään, että strategian pitäisi sisältää ainakin seuraavat kolme asiakokonaisuutta: vieraslajeista tiedottaminen ja neuvonta, vieraslajien kartoittaminen sekä vieraslajien torjuntasuunnitelma.

Anne Ahonen (kd.) esittää valtuustoaloitteessaan Juvan kristillisdemokraattien ja Juvan vihreiden puolesta musiikinlehtorin virkaa Martti Talvela -kampuksen yhtenäiskoululle. Musiikin lehtorin työnkuva olisi laaja-alainen niin lukioteatteriin kuin musiikin valinnaisaineisiin panostaen. Kampus tarjoaisi nuorille monipuolista musiikillista osaamista valinnaisaineisiin, kuten bänditoimintaan. Martti Talvela -kampuksen nimi viittaa vahvasti musiikilliseen osaamiseen Juvalla.

Frans Jaatisen (kesk.) ja 13 muun valtuutetun jättämän valtuustoaloitteen mukaan Juvalla toimii yli 200 erilaista maatilaa, joissa kaikissa syntyy erilainen määrä kierrätyskelvotonta maatalousmuovia, kuten paalimuovia, aumamuovia, harjoja sekä katemuovia. Tällä hetkellä kunnassa ei ole mitään paikkaa, johon nämä muovit voisi toimittaa. Aloitteessa esitetään, että kunnan varikolla järjestettäisiin kerran kuussa muutaman päivän ajan tai jokin muu hyväksi todettu ajan määre, jolloin maataloudesta peräisin olevaa jätemuovia voisi toimittaa kohtuullisen määrän kerralla kunnan varikolle. Jäteyhtiö veisi ne poltettavaksi eteenpäin. Maksuton vastaanottaminen kannustaisi maatiloja toimittamaan jätteet asianmukaiseen paikkaan, kun taloudelliseksi kustannukseksi tulisi lähinnä omat rahtikulut. Aloitteen toteutuessa hyötyjinä olisivat maatalousyrittäjät, jätelaitos sekä ympäristö.

Lisätietoja

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen, puh. 0400 255 199, elisa.hanninen@juva.fi

Elinvoimaohjelma

Kaavoituskatsaus

Työllisyysalue

  • Hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 040 012 1261, antti.kinnunen@juva.fi