Vastaa kyselyyn palvelujen järjestämiseksi vuodelle 2024
  • 02.05.2023
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Eloisa kehittää kuljetuspalvelujen kokonaisuutta

Vastaa kyselyyn palvelujen järjestämiseksi vuodelle 2024

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa suunnittelee kevään 2023 aikana liikkumista tukevien, lakisääteisten kuljetuspalvelujen (SHL Sosiaalihuoltolain-, VPL Vammaispalvelulain- ja EHL Erityishuoltolain mukainen kuljetuspalvelu) järjestämistapaa ja toimintaa. Tavoitteena on, että Etelä-Savon hyvinvointialueella asiakkaat saavat tasavertaiset kuljetuspalvelut 1.2.2024 alkaen.

Liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua järjestetään asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn takia. Palvelua järjestetään muun muassa asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

— Vaikutukset koskevat noin 4000 Eloisan kuljetuspalvelujen käyttäjää ja tulevia kuljetuspalvelujen käyttäjiä. Asiakasnäkökulman ja kokemusasiantuntijuuden huomioiminen liikkumista tukevien palvelujen kehittämisessä on tärkeää ja toivomme kyselyyn vastauksia. Myö yhessä tätä tehdään, kertoo palvelukoordinaattori Salme Viljakainen.

Vastaa kuljetuspalvelujen kyselyyn
Pyydämme asiakkaita, jotka käyttävät sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaista matkustusoikeutta vastaamaan kyselyyn. Vastaamiseen voi käyttää tarvittaessa avustajaa, jotta kuljetuspalveluasiakkaamme näkemys tulisi mahdollisimman hyvin huomioiduksi. Eloisan kuljetuspalvelujen ohjausryhmä hyödyntää vastauksia kuljetuspalvelujen järjestämiseksi.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaajien henkilöllisyys ei paljastu kyselyn missään vaiheessa.

Kuljetuspalvelujen järjestämistä koskevaan kyselyyn pääset vastaaman linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/97B68CC90AA2391C

 Kysely on avoinna  28.4.-26.5.2023 klo 16.00 saakka.

Lisätiedot:
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
Salme Viljakainen, palvelukoordinaattori
040 742 3982
salme.viljakainen@etelasavonha.fi