Juvalla alkaa työttömille ja muille osallisuutta kaipaaville kuntalaisille luova hanke. Lisätään yhdessä hyvinvointia ja viihtyvyyttä, nautitaan yhdessä tekemisestä.
  • 14.01.2021
  • Työ ja yrittäminen, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Iloa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä Juvalle

Juvalla alkaa työttömille ja muille osallisuutta kaipaaville kuntalaisille luova hanke. Lisätään yhdessä hyvinvointia ja viihtyvyyttä, nautitaan yhdessä tekemisestä.

Juvan kunnan kulttuuripalvelut ovat saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa luovan toiminnan toteuttamiseen. Luovuudella voimaa ja viihtyvyyttä Juvalle- hanke toteutuu vuoden 2021 aikana ja hanke toteutetaan yhteistyössä Juvan kunnan työelämäpalveluiden kanssa.  Erilaiset luovan toiminnan ryhmät on tarkoitus aloittaa kevään 2021 aikana ja jatkaa koko vuoden 2021 loppuun asti. Osa ryhmistä on tarkoitettu juvalaisille työttömille ja osa kaikille kuntalaisille.  Tulevista toiminnoista tullaan viestimään muun muassa Juvan kunnan internetsivuilla, Juvan kunnan, Juvan kirjaston, Toimintatalon sekä hankkeen omilla facebook sivuilla. Mainoksia tulee kauppojen ym. palvelun tarjoajien julkisille paikoille.

Luovaa toimintaa ei ole rajattu, mitä se voi olla. Toiminnan tavoite on tukea kunkin osallistujan voimaantumista ja aktivoitumista,  tarjota mukavaa yhdessä tekemistä ja haavenamme myös on saada Juvan katukuvasta ja ympäristöstä viihtyisämpi.  Toimintaa tarjotaan ainakin ITE-taiteen, musiikin, puukäsitöiden, luovan ilmaisun ja kirjoittamisen parissa. Työnhakijoilla on myös mahdollisuus päästä kokemaan voimauttavaa valokuvausta ja hyödyntää otettuja kuvia omissa työnhakuasiakirjoissa.

Voit vaikuttaa osallistumalla kyselyyn

Haluamme kuulla, millainen toiminta teitä hyödyttäisi, veisi tilannetta eteenpäin ja millä saisimme lisättyä viihtyvyyttä Juvalle.  Osallistu kyselyyn ja kerro aatoksia näihin liittyen. Voit myös jättää vastauksesi kyselylaatikkoon. Kyselylaatikoita löytyy alkuvaiheessa kirjastolta ja Sampolasta. Kysely on avoinna elokuun 2021 loppuun asti ja kyselyn vastauksilla voit vaikuttaa syntyviin luoviin toimintoihin ja Juvan alueen viihtyvyyteen. 

Jos tiedät jo nyt, että tahdot osallistua toimintoihin mukaan tai, jos olet kiinnostunut ohjaamaan luovia ryhmiä ja sinulla on ideoita niihin liittyen, niin ota yhteyttä työllisyyskoordinaattori Sanna Sköniin puh. 0400 136 211 tai sanna.skon@juva.fi

Tehdään yhdessä hyvää, itsellemme ja toisillemme, tämä aika tarvitsee sitä. Iloa, valoa ja voimaantumista!