Itä-Suomen aluehallintovirasto keventää yleisötilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia. Päätös astuu voimaan välittömästi. Toimijoiden vastuu tilaisuuksien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu. Myös osallistujien on tärkeää noudattaa vastuullisesti järjestäjien ohjeita.
 • 02.02.2022
 • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 2.2.2022: Kokoontumisrajoitukset kevenevät Itä-Suomessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto keventää yleisötilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia. Päätös astuu voimaan välittömästi. Toimijoiden vastuu tilaisuuksien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu. Myös osallistujien on tärkeää noudattaa vastuullisesti järjestäjien ohjeita.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.2.2022 tehnyt yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen, jolla se keventää kokoontumisrajoituksia alueellaan. Päätös on voimassa 2.2.2022–20.2.2022 ja kumoaa aikaisemmin tehdyn yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeneen päätöksen.

"Aluehallintovirasto seuraa tiiviisti koronatilannetta. Rajoituspäätöksiä aluehallintovirasto tekee kuitenkin vain, jos ne ovat välttämättömiä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.”, toteaa ylijohtaja Soile Lahti.
 

Aluehallintoviraston asettamat yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset kevenevät

Vaikka Itä-Suomen aluehallintovirasto keventää ja purkaa nyt aiemmin asettamiaan kokoontumisrajoituksia, on tärkeä noudattaa sairaanhoitopiirien ja kuntien alueilleen mahdollisesti antamia suosituksia.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan

 • Itä-Suomen alueella voi ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka, ei siis rajoiteta henkilömäärän osalta.
   
 • Tilaisuuksista, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.
   
 • Ulkotiloissa järjestettyjä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.
  Rajoituspäätös koskee yleisötilaisuuksia. Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että yleisten kokousten rajoittaminen ei nykytilanteessa ole välttämätöntä. Asiaa arvioitaessa aluehallintovirasto on ottanut huomioon erityisesti sen, että yleiset kokoukset kuuluvat perustuslailla suojatun kokoontumisvapauden käyttämisen ydinalueelle.”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen."

  Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.2.2022 (pdf)

Järjestäjän vastuu hygieniavaatimusten noudattamisesta ja terveysturvallisuudesta korostuu

Koko maassa on voimassa tartuntatautilaissa (58 c §) säädetyt yleiset hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa voimassa olevan tartuntatautilain (58 d §) mukaisen päätöksen mukaan, tilaisuudet on edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

"Kun viranomaisrajoituksia nyt edelleen kevennetään, jokaisen vastuullinen toiminta on olennaista. Epidemia ei ole vielä ohi; turvavälit, hyvä hygienia ja kasvomaskin käyttö ovat edelleen tärkeitä keinoja taudin leviämisen estämisessä. Myös oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia, paikallisesti suunnattuja suosituksia koronaepidemiaan liittyen tulee noudattaa. Oireisena ei lähdetä ihmisten ilmoille levittämään tautia. Ja kaikista tärkeimpänä rokotussuoja; ottamalla rokotukset ja tehosterokotukset ajallaan vähennetään erityisesti vaikean tautimuodon ja sairaalahoidon riskiä merkittävästi”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisätietoa

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot
Ravintolarajoitukset valtioneuvoston verkkosivuilla

Kysyttävää rajoituksista? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
Aluehallintovirastojen asiakaspalveluasiakaspalvelu@avi.fi

-----

Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti 2.2.2022

1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2.2.2022–20.2.2022.

 • Itä-Suomen alueella voi ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka, ei siis rajoiteta henkilömäärän osalta.
   
 • Tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.
   
 • Ulkotiloissa järjestettyjä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.2.2022 (pdf)

UKK: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat?
UKK: Mitä toimintaa kokoontumisrajoitukset eivät koske?

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 21.1.–20.2.2022.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2022 (pdf)

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa?
UKK: Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä?

3. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tartuntatautilaki 58 c § (finlex.fi)

4. Valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset

Ravintolarajoituksista päättää valtioneuvosto. Lue lisää voimassa olevista ravintolarajoituksista valtioneuvoston verkkosivuilta.

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta