Luonnoksia kunnostussuunnitelmaksi ja pohjapatosuunnitelmaksi esitellään yleisötilaisuudessa kunnanvirastolla (Juvantie 13). Kaikille avoimen tilaisuuden järjestävät Juvan kunta ja Etelä-Savon ELY-keskus.
  • 26.02.2020
  • Asuminen ja ympäristö, Kuntainfo, Juvan kunta

Jukajärven ja Kuhalammen kunnostussuunnitelman luonnosta esitellään ti 10.3.2020 klo 18.00 Juvan kunnanvirastolla

Luonnoksia kunnostussuunnitelmaksi ja pohjapatosuunnitelmaksi esitellään yleisötilaisuudessa kunnanvirastolla (Juvantie 13). Kaikille avoimen tilaisuuden järjestävät Juvan kunta ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Juvalla sijaitsevien Jukajärven ja Kuhalammen kunnostussuunnitelmaa ja pohjapatosuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Kunnostussuunnittelun tavoitteena on löytää tehokkaimmat toimenpiteet, joilla voidaan parantaa näiden vesistöjen tilaa. Pohjapatohankkeessa tavoitteena on Jukajärven nykyisen säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla.

Luonnoksia kunnostussuunnitelmaksi ja pohjapatosuunnitelmaksi esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 10.3.2020 klo 18.00 Juvan kunnanvirastolla (Juvantie 13). Kaikille avoimen tilaisuuden järjestävät Juvan kunta ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Tilaisuudessa WSP Finland Oy:n edustaja kertoo Kuhalammen ja Jukajärven nykytilasta ja kunnostusmahdollisuuksista sekä pohjapatosuunnitelmasta ja padon vaikutuksista vedenkorkeuksiin. Tilaisuudessa käydään läpi myös aiempaa yleisökyselyä, jossa selvitettiin järvien kunnostamistarpeita ja kokemuksia vedenkorkeuksista.

Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaratkaisuja ja otetaan vastaan palautetta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat tai muuten hankkeista kiinnostuneet. Paikalla ovat Juvan kunnan ja Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajat sekä hankkeen suunnittelija WSP Finland Oy:ltä.

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, liisa.muuri(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 029 (kunnostushanke) 

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, tarmo.muuri(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 031 (pohjapatohanke)  

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, Juvan kunta, vesa.kankkunen(at)juva.fi, p. 040 013 6209