Tiistaina 19.9.2023 Partalan kuninkaankartano täyttyi puheensorinasta, kun juvalaiset saapuivat ideoimaan kotikuntansa elinvoimaa.
  • 22.09.2023
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Juvalaiset intoutuivat pohtimaan tulevaisuuttaan

Tiistaina 19.9.2023 Partalan kuninkaankartano täyttyi puheensorinasta, kun juvalaiset saapuivat ideoimaan kotikuntansa elinvoimaa.

Työpajaan osallistui yhteensä 46 henkilöä. Tilaisuudessa pohdittiin, millainen on maailman paras Juva ja millaisia ratkaisuja kehityskohteisiin keksitään. Juvan vahvuuksiksi työpajassa mainittiin muun muassa upea luonto, jossa voi muun muassa sienestää, marjastaa, metsästää ja retkeillä.

Illan aikana kehiteltiin paljon uusia ideoita. Juuso Kangas kertoo, että heidän ryhmänsä kehitti markkinointikampanjan, jonka avulla juvalaiset erityispiirteet ja sujuva arki tuodaan kaiken kansan nähtävälle. JUVALLA VOI -kampanja kertoo, että Juvalla voi esimerkiksi lapsi kulkea turvallisesti yksin kouluun, omista omenoista voi tehdä piirakan tai nauttia maaseudun rauhassa kaupungin palveluiden läheisyydessä.

Moneen otteeseen vahvuutena mainittiin Juvan hyvä sijainti, sillä täältä pääsee nopeasti joka paikkaan ja kaikkialta pääsee Juvalle. Pieneksi kunnaksi lähellä on lähikuntien lisäksi peräti neljän kaupungin harrastus- ja kulttuurimahdollisuudet sekä palvelut.

– Meillä on Juvalla paljon hyviä yrityksiä, jotka ovat tärkeä osa kunnan elinvoimaa. Jokainen kuntalainen on vastuussa elinvoimaisesta kunnasta, sillä yritykset elävät sillä, että niiden palveluita käytetään, sanoo Linda Falk.

Työpajaan osallistuvat nostivat esille myös Juvan pitkän historian, hyvän maineen ja reippaan kotiseutuylpeyden. Juvan kunnalla on hyvä maine, positiivinen vire ja täällä on turvallista olla. Kunnassa on kattavat palvelut sekä laadukas varhaiskasvatus ja koulutus. Eikä joka kunnalla ole myöskään niin hyvää uimahallia tai lukioteatteria, kuin Juvalla, muistutettiin illan aikana.

– Koikkalassa ruisrääkkä valvottaa meitä yöt läpeensä, mutta saksalaiset turistit olivat linnusta aivan ihmeissään. Tämä on hyvä muistutus, että meille tavanomaiset asiat voivat olla muille elämyksiä. Myös arkisia asioita on tärkeää nostaa esille, sanoo Anu Korpikallio.

Kehityskohteista esiin nostettiin, se että keskustan viihtyvyyttä voisi parantaa valaistuksella ja suurilla kukkaistutuksilla. Illan aikana keksittiin, että istutukset voisivat olla vuoroviikoin eri järjestöjen hellässä hoidossa. Talkoohengen merkitystä korostettiin illan aikana, sillä talkoilla voisi päästä eroon vieraslajeista, siivota keskustaa sekä raivata esiin järvimaisemaa.

– Juva on yhteisöllinen kunta ja talkooperinnettä on siirrettävä myös seuraaville sukupolville, pohtivat osallistujat.

Yhteisöllisyys korostui myös ideoissa, joissa pohdittiin vapaa-ajan asukkaiden aktivointia sekä eri kylien välisen yhteistyön lisääntymisen. Työpajassa koettiin, että vapaa-ajan asukkailta voisi hyvin saada ulkopuolista näkemystä Juvan asioihin. Juvan maaseutualueella puolestaan voisi olla oma foorumi, joka keskittyisi kylien ja niiden elinvoiman kehittämiseen. Samaan pöytään kutsuttaisiin myös matkailutoimijat.

– Ehkä keskustan asukkaatkin voisivat perustaa oman kyläyhdistyksensä? pohti Johanna Kuusisto.

Työpajan anti osana elinvoimaohjelmaa

Työpajan järjesti Juvan kunnan elinvoimatyöryhmä, joka hyödyntää työpajan antia kunnan elinvoimaohjelman luomisessa. Elinvoimaohjelma on tarkoitus saada kunnanhallituksen hyväksyttäväksi loppuvuodesta.

– Elinvoimastrategian myötä toiminnan suunnittelu jäntevöityy, kun toimenpiteille tulee selkeät tavoitteet ja mittarit ja seuranta on systemaattista, linjaa elinvoimatyöryhmän puheenjohtaja Hannu Summanen.

Elinvoimatyöryhmä on työskennellyt vuoden 2023 alusta lähtien ja sen toiminta perustuu kunnan strategiaan, jonka mukaan kunta on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus viitostien varressa. Työryhmän tavoitteena on kunnan elinvoiman kehittäminen, toimijoiden yhdistäminen sekä elinvoimaa lisäävien ideoiden tuominen kunnanhallitukselle.

Elinvoiman kehittäminen on yhteistyötä, joten työryhmässä on edustajat Juvan yrittäjistä, MTK:n Juvan yhdistyksestä sekä kunnan päättäjistä.

Lisätiedot

Elinvoimatyöryhmän puheenjohtaja Hannu Summanen, puh 040 579 4377, hannu.summanen@juva.fi

Kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, mervi.simoska@juva.fi