Juvan tuloveroprosentti pyöristetään alaspäin 8,1 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Uusina kiinteistöveroina päätettiin yleisen maapohjan sekä voimalaitosten vero.
  • 13.11.2023
  • Kuntainfo, Juvan kunta

Juvalla veroprosentit pysyvät lähes ennallaan

Juvan tuloveroprosentti pyöristetään alaspäin 8,1 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Uusina kiinteistöveroina päätettiin yleisen maapohjan sekä voimalaitosten vero.

Juvan kunnanvaltuusto päätti, että Juvan kunnan veroprosentit pysyvät lähes ennallaan. Kunnan tulovero on tänä vuonna ollut 8,11 prosenttia. Ensi vuonna tuloveroprosenttia pyöristetään lain vaatimalla tavalla lähimpään kymmenykseen. Aiemmin tuloveroprosentti on määritelty sadasosan tarkkuudella.

– Tässä maailmantilanteessa emme halua kiristää kuntalaisten kulutusta. Juvalla on ylijäämää puskurissa, jota voimme käyttää. Päätös on valtuuston talousseminaarin linjauksen mukainen. Veroprosentti ja hyvät palvelut ovat paitsi veto- myös pitovoimatekijöitä, selventää Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.).

Vuodelle 2024 kuntien on ilmoitettava verohallinnolle uutena elementtinä maapohjan yleinen veroprosentti, jota esitetään vaihteluvälin alalaitaan 1,30 prosenttiin. Prosentti perustuu hallituksen esitykseen eduskunnalle kiinteistöverolain muuttamisesta. Muutoksen laskennallinen vaikutus Juvalla on noin 140 000 euroa. Muut kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan ja niihin tehdään vain lain edellyttämät muutokset.

– Juvalla kiinteistöverot ovat perinteisesti olleet matalat ja samaa linjaa noudatettiin uudessa maapohjaverossa, joka asetettiin minimiin, sanoo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Ville-Pekka Kuusisto (kok.).

Kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Seuraavan kerran Juvan kunnanvaltuusto kokoontuu maanantaina 11.12.2023. Silloin asialistalla on kunnan talousarvion 2024 hyväksyminen.

Kunnan valtuusto päätti seuraavat kiinteistöveroprosentit verovuodelle 2024:

  • yleinen 0,95
  • maapohjan yleinen 1,30
  • vakituinen asunto 0,43
  • muu asuinrakennus 1,03
  • rakentamaton rakennuspaikka 2,00
  • yleishyödylliset yhteisöt 0,00
  • voimalaitokset 3,10

Lisätietoja

Valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen, puh. 0400 255 199, elisa.hanninen@juva.fi

Kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, mervi.simoska@juva.fi