Juvan kunnan säästötalkoissa kilpailutettiin sähköenergian hankinta. Tarjouspyyntö sisälsi Juvan kunnan ja kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Lammentaustan sähkönmyyntisopimukset.
  • 17.04.2024
  • Juvan kunta

Juvan kunta säästää uudistamalla sähkösopimuksensa

Juvan kunnan säästötalkoissa kilpailutettiin sähköenergian hankinta. Tarjouspyyntö sisälsi Juvan kunnan ja kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Lammentaustan sähkönmyyntisopimukset.

Kilpailutuksen perusteella Juvan kunnanhallitus hyväksyi ja solmii määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen edullisimman tarjouksen jättäneen Energia Myynti Suomi Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa kesästä 2024 kesään 2028. Sopimus kattaa sähkönmyyjän marginaalin hinnan. Sähköenergia laskutetaan kuukausittain ja sen hinta muodostuu myyjän marginaaleista, tuntispot-toimituksesta sekä hintariskin vähentämiseksi tehdyistä hinnankiinnityksistä.

– Sähkön hinta heijastuu kunnan kaikille toimialoille. Juvan kunnalla oli aiemmin kiinteä kuntasähkötariffi, josta siirryttiin vuosi sitten pörssisähköön. Kuntatariffi ei ollut enää kunnalle järkevä, koska se ei ollut kilpailukykyinen pörssisähkön kanssa. Nyt kilpailutettu toimitussopimus koskee vain pörssisähkön toimituksen marginaalikustannusta. Sähkön siirrosta maksetaan verkkoyhtiölle erikseen, sanoo Juvan kunnan tekninen johtaja Vesa Kankkunen.

Kilpailutuksen tarkoituksena oli löytää uusia keinoja kunnan talouden tasapainottamiseen tuleville vuosille. Juvan kunta käyttää sähköä vuosittain noin 4 000 MWh. Euroissa puhutaan noin puolen miljoonan kuluerästä, joka koskettaa kaikkia kunnan toimintoja. Tavoitteena on hallita sähkön kustannuksia ja ennustettavuutta paremmin.

Juvan kunta on jo aiemmin tehnyt sopimuksen sähkön alkuperätakuusta, jolla kunnan hankkima sähköenergia tulee laskennallisesti toukokuussa 2024 avattavasta Solarigo Oy:n aurinkopaneelipuistosta. Juvan tuoreen aurinkopuiston tuotanto käynnistyy kevään aikana toden teolla. Aurinkopuiston energiantuotanto kattaa suunnilleen kunnan sähkönkulutuksen. Käytännössä aurinkopuiston tuottama energia menee sähköpörssiin, josta kunta ostaa sähkönsä alkuperätakuun ja toimitussopimuksen mukaan uusiutuvana energiana.

– Sähköenergian salkunhoitoon liittyvät asiantuntijapalvelut hankitaan erikseen paikalliselta sähköyhtiöltä. Hyvällä salkunhoidolla hinta voidaan kiinnittää esimerkiksi muutamaksi kuukaudeksi, jolloin sähkön hinta pysyy ennustettavana, kuvailee Kankkunen.

Koy Lammentausta eli tuttavallisemmin Lammen Asunnot tekee oman päätöksensä sähkön hankkimisesta.

Kaavoituskimpan muutoshakemukset liikkeelle

Juvan kunta kartoitti alkuvuodesta 2024 maanomistajien tarvetta pienille yleiskaavamuutoksille. Niin sanottuun kaavoituskimppaan on tullut runsaasti muutoshakemuksia, joiden käsittely alkoi maanantain kunnanhallituksen kokouksessa. Maanomistajat ovat pyytäneet kaavamuutoksia Rautjärven, Luonterin, Jukajärven ja Kotijärven yleiskaava-alueille. Muutoshakemuksissa haluttiin siirtää tai poistaa rakennuspaikkoja sekä poistaa LV-merkintä eli venesataman merkintä.

Jokaisen yksityisen maanomistajan kanssa tehdään seuraavaksi kaavamuutossopimus. Sopimuksen teolla muutosprosessi aloitetaan virallisesti. Prosessin aikana tehdään erilaisia selvityksiä ja niiden perusteella tehdään ehdotus mahdollisesta kaavamuutoksesta. Sopimus ei siis vielä takaa kaavamuutosta.

Kunta on myöntänyt jo aiemmin kokouksessa esillä olleisiin alueisiin poikkeuslupia, joilla se on mahdollistanut esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksia vapaa-ajan asunnoista vakituisiksi asunnoiksi. Nämä muutokset on tarkoitus päivittää osana kaavoitusmuutosprosessia niin sanottuna teknisluonteisina tarkistuksina.

Lisätiedot

tekninen johtaja Vesa Kankkunen
puh. 040 013 6209, vesa.kankkunen@juva.fi

hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen
puh. 040 508 3783, jaakko.hanninen@suursaimaa.com

kunnanjohtaja Mervi Simoska
puh. 0400 136 202, mervi.simoska@juva.fi