Juvan kunnanhallitus esittää 9.12.2019 kokoontuvalle kunnanvaltuustolle erittäin tiukan budjetin vuodelle 2020. Mikäli esitys toteutuu sellaisenaan, on kunnan talous 2020 hieman plussalla. Juvalla taloutta haastavat suuret investoinnit ja vero- ja valtionosuuksien heikko kehitys.
  • 29.11.2019
  • Kuntainfo

Juvan talousarvioesitys vuodelle 2020 lievästi ylijäämäinen

Juvan kunnanhallitus esittää 9.12.2019 kokoontuvalle kunnanvaltuustolle erittäin tiukan budjetin vuodelle 2020. Mikäli esitys toteutuu sellaisenaan, on kunnan talous 2020 hieman plussalla. Juvalla taloutta haastavat suuret investoinnit ja vero- ja valtionosuuksien heikko kehitys.

Viimeisin verotuloennuste vuodelle 2020 osoittaa Juvan verotuloihin 2,0 prosentin suuruista kasvua verrattuna vuoden 2019 muutettuun talousarvioon. Kunnanvaltuusto pienensi kunnan vuoden 2019 veroennustetta syyskuun kokouksessaan reilulla 600 000 eurolla tarkentuneiden ennusteiden mukaan. Vuodelle 2019 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan talousarvioesityksessä 15,9 miljoonaa euroa. Yhteensä verotuloja arvioidaan saatavan 20,25 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien ennakoidaan olevan vuonna 2020 noin 22,6 miljoonaa euroa. Ne kasvavat Juvalla vuoteen 2019 verrattuna 7,9 prosenttia eli reilut 1,65 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu pääasiassa kilpailukykysopimuksen mukaiseen lomarahojen leikkaukseen liittyvän valtionosuuden vähennyksen päättymisestä vuoteen 2019, valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta sekä indeksikorotuksesta.

Ei suuria toiminnallisia muutoksia

Vuonna 2020 kunnan toiminnoissa ei tapahdu suuria toiminnallisia muutoksia. Vuonna 2018 hyväksytyn kouluverkkoselvityksen pohjalta päätetty kouluverkon tiivistäminen jatkuu: Kuosmalan koululla vietetään keväällä 2020 viimeistä kevätjuhlaa. Koulun lakkauttamispäätös tehtiin lokakuussa 2018. Yhtenäiskoulu aloittaa 1.8.2020. Siihen yhdistetään hallinnollisesti Kirkonkylän koulu, yläkoulu sekä lukio. Martti Talvela -kampuksen rakennustyöt jatkuvat vuoden 2020 loppuun saakka. Yhtenäiskoulun toiminnot siirtyvät sinne tammikuun 2021 alkaen kahden päiväkodin ja lukion lisäksi. Hankkeen taloudelliset vaikutukset alkavat suurelta osin vasta vuodesta 2021. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella ja liikuntahalli taselainalla.

Suurimpia eriä vuoden 2020 investointiosassa ovatkin kampushankkeeseen liittyvän urheiluhallin osuus ja kampuksen kalustaminen, jotka valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Valtatie 5:n peruskorjaamiseen liittyvät katuverkon saneeraukset alkavat talousarviovuoden aikana, ja jatkuvat vielä vuonna 2021. Kunnan osuus kustannuksista kahden vuoden aikana on noin miljoona euroa. Kunnan omistamiin teollisuuskiinteistöihin, kuten ruokatehtaan halliin, tehdään muutostöitä vuokralaisen kanssa yhteistyössä. 

Jätevedenpuhdistamon uusiminen on ajankohtainen. Suunnittelutyötä jatketaan edelleen ja tavoitteena on, että vuonna 2021 rakennustyöt käynnistyisivät.

Tiukka menokehys

Juva kunnan toimintakate heikkenee vuodesta 2019 vuoteen 2020 2,2 prosenttia, reilut 880 000 euroa. Toimintakatetta vuodelle 2020 on budjetoitu 40,6 miljoonaa euroa. Siitä suurimman osan, noin 27 miljoonaa euroa, vievät sosiaali- ja terveyspalvelut. Menokehys on erittäin tiukka. – On äärimmäisen tärkeää, että budjetti pitää. Olemme pystyneet kehittämään omia toimintojamme hyvin, ja se näkyy myös kustannuksissa, toteaa kunnanjohtaja Mervi Simoska. Hän korostaa, että eritysesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole varaa sellaiseen kustannusten kasvuun kuin viime vuosina on ollut. – Juvan, niin kuin monen muunkin kunnan, talous on haasteellinen. Jotta pystymme turvaamaan meidän järjestämisvastuulla olevat tehtävät jatkossakin, vaatii se Essoteltakin toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia, painottaa Simoska. Näillä näkyminen sote-uudistus toteutuu aikaisintaan 2023, joten haasteellisia vuosi on vielä kunnilla useita edessä.

Simoska muistuttaa, että Juvalla 0,5 veroprosenttiyksikön korotus tuottaa noin 400 000 euroa. – Veronkorotuksilla ei kuntataloutta pelasteta, vaan tarvitaan myös valtion toimenpiteitä, korostaa Simoska. Juva jatkaa vuonna 2020 entisillä veroprosenteilla.

Juvalla on investoitu viime aikoina paljon ja tahti jatkuu edelleen korkeana. Korkomenot ovat säilyneet maltillisina lainakannan kasvusta huolimatta. Talousarvioesitys päätyy noin 2,6 miljoonan euron vuosikatteeseen, mikä ylittää kunnan poistotason 895 000 eurolla. Vuosikatteeseen pääseminen edellyttää tiukkaa kulukuria talousarviovuoden aikana.

- Viime vuosina olemme tehneet alaskirjauksia etenkin purettavasta koulukeskuksesta. Vuodelle 2020 olemme varautuneet alaskirjaamaan viimeisen purettavan osan, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen. Talousarvioesitys sisältää 0,5 miljoonan euron varauksen alaskirjauksiin.

Hänninen myös korostaa tiukkaa talouskuria. – Juvalla ei ole taseessa kertynyttä alijäämää eikä vuoden 2020 talousarvioesityksen perusteella uuttakaan alijäämää syntyisi, koska talousarvioesitys on vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien ylijäämäinen 395 000 euroa. Tähän pääseminen vaatii niin päättäjiltä kuin virkamiehiltä jämäkkyyttä.