• 19.12.2019
  • Asuminen ja ympäristö, Vapaa-aika ja matkailu

Kerro mielipiteesi Jukajärven ja Kuhalammen nykytilasta sekä Jukajärven vedenkorkeudesta

Vesistöjen käyttäjien kokemuksia kaivataan 

Juvan kunta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) keräävät kyselyn avulla vesistön käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia Jukajärven ja Kuhalammen nykytilasta ja kunnostustarpeesta sekä Jukajärven vedenkorkeuksista. 

Kysely liittyy Jukajärven ja Kuhalammen nykytilan selvityksen ja kunnostussuunnitelman laadintaan sekä Jukajärven pohjapadon suunnitteluun. Kunnostussuunnittelun tavoitteena on löytää tehokkaimmat toimenpiteet, joilla voidaan parantaa näiden vesistöjen tilaa. Pohjapatosuunnittelun tavoitteena on Jukajärven nykyisen säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla.  

Kysely on suunnattu rannanomistajille, vesialueen omistajille ja muille vesistön käyttäjille. Kyselyjen tuloksia hyödynnetään mm. vesienhoidon järjestämisessä ja pohjapadon suunnittelussa. 

Vastausaikaa on 31.1.2020 saakka.

Voit osallistua vesistökyselyyn klikkaamalla tästä.