Ensimmäinen osuus kehittämis- ja investointihankkeen toimenpiteiden kilpailutuksista on avattu tarjouksille Cloudia- ja Hilma-järjestelmiin. Tarjouksia voi jättää 14.3.2024 saakka.
  • 23.02.2024
  • Asuminen ja ympäristö, Työ ja yrittäminen, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Seikkaillen Saimaalle -hankkeen ensimmäisten toimenpiteiden kilpailutukset on avattu

Ensimmäinen osuus kehittämis- ja investointihankkeen toimenpiteiden kilpailutuksista on avattu tarjouksille Cloudia- ja Hilma-järjestelmiin. Tarjouksia voi jättää 14.3.2024 saakka.

Hankkeen osakohteiden kilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa mukana on kolme kohdetta.  Ensimmäinen kohde on Hiiden polut -retkeilyreitistön yhdysreitteihin liittyvä kokonaisuus. Toisena kokonaisuutena kilpailutetaan Aaronlaavun ja Haravaniemen laavun esteettömyystoimenpiteet sekä Jukajärven esteettömän järviluontopolun suunnittelu ja rakentaminen. Kolmas kohde on Riemiön monikäyttöreitin suunnittelu- ja toteutustyö.

- Kyse on Juvan mittapuulla merkittävästä hankkeesta, jossa sekä rakennetaan uutta että kehitetään nykyistä matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyvää infrastruktuuria, kertoo hankkeen projektipäällikkö Rauli Koistinen. - On hienoa, että hanke alkaa kilpailutusten osalta konkretisoitua aikataulun mukaisesti, hän jatkaa. 

Kilpailutus on valmisteltu Juvan kunnalle tekniset palvelut tuottavan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa. Tarjoukset tulee jättää 14.3.2024 mennessä. 

- Kilpailutusten tavoitteena on löytää ammattimainen ja laadukas yhteistyökumppani. Sama toimija voi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta kohteesta, kertoo rakennuttajainsinööri Minna Haukka Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä. 

Kaksivuotisessa hankkeessa toteutetaan reitistökohteiden ja esteettömyystoimenpiteiden lisäksi muutakin. Saimaan Luonterin rannalle Siikakoskelle rakennetaan uusi retkeilykeskus-monitoimitila ja Koikkalan kylän Puottopaekan Piitsiä kehitetään retkisatamaksi. Alueelle on tavoitteena rakentaa myös venepaikkoja. Näiden toimenpiteiden kilpailutukset avataan myöhemmin tänä vuonna. 

Nyt avattuihin kilpailutuksiin pääsee tutustumaan mm. Hilma-hankintajärjestelmässä: Hilma - Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Lisätietoja antaa

Minna Haukka
rakennuttajainsinööri
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
puh. +358 50 535 1640
minna.haukka@jarvisaimaanpalvelut.fi

Rauli Koistinen
matkailusihteeri
projektipäällikkö, Seikkaillen Saimaalle -hanke
puh. +358 400 136 213
rauli.koistinen@juva.fi 
www.visitjuva.fi/seikkaillensaimaalle

Seikkaillen Saimaalle -matkailun kehittämis- ja investointihanke

Juvalla alkoi 1.1.2024 kaksivuotinen matkailun kehittämis- ja investointihanke, jossa rakennetaan ja kehitetään Juvan matkailuliiketoiminnan toimintaympäristöä ja siihen liittyviä infrastruktuuripalveluita. Kehittäminen tapahtuu luonto- ja aktiviteettimatkailun, esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Juvan kunnan toteuttama hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja sitä valvoo Etelä-Savon maakuntaliitto. Aiemmin hankkeesta on kerrottu Juvan kunnan sivuilla julkaistussa uutisessa, jonne pääset tästä linkistä.