• 15.09.2021
  • Asuminen ja ympäristö, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta

Tule vaikuttamaan ja osallistumaan Juvan vanhus- ja vammaisneuvostoon

Haemme kahdeksaa (8) edustajaa Juvan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Tehtävään valittuna tarvitset intoa lähteä kehittämään yhdistynyttä neuvostoa. Toiminnan pääpainona tulee olla juvalaisten vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin lisääminen. Taustajärjestösi voi olla mikä tahansa vanhus- tai vammaisjärjestö.

Järjestöjä pyydetään esittämään ehdokkaat to 16.9.2021 mennessä sähköpostilla juva.kunta@juva.fi tai osoitteella Kunnanhallitus, Juvantie 13, 51900 Juva.

Lisätietoja voit kysellä: tarja.himanen@juva.fi tai puh. 040 707 8243

Juvan kunnanhalllitus