Juvan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.3.2022 käyttöön uusi palvelukokonaisuus Tiera Vesseli, jossa varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä on nimeltään Daisy varhaiskasvatus.
  • 30.11.2021
  • Kasvatus ja koulutus, Juvan kunta

Varhaiskasvatuksessa käyttöön sähköinen palvelukokonaisuus maaliskuussa 2022

Juvan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.3.2022 käyttöön uusi palvelukokonaisuus Tiera Vesseli, jossa varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä on nimeltään Daisy varhaiskasvatus.

Daisy sisältää sekä hallinnollisen osuuden varhaiskasvatuksen hallintoon ja kasvattajille että oman osuuden vanhemmille aktiiviseen asioiden hoitoon. Jatkossa kaikki varhaiskasvatuksessa tapahtuva asiointi hoidetaan sähköisesti ohjelman kautta. Ohjelman välityksellä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö viestittävät toisilleen ja huoltajat asioivat sähköisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Järjestelmän käyttöönottoprojekti on aloitettu, henkilöstön koulutukset tapahtuvat joulu-tammikuussa, harjoittelukäyttö helmikuussa ja maaliskuussa toiminnanohjausjärjestelmä otetaan tuotantokäyttöön. Varhaiskasvatuksen asiakasperheille tiedotetaan lisää lähempänä käyttöönottoajankohtaa ja opastetaan ohjeman käyttöön.

Lisätietoja Daisy varhaiskasvatus -järjestelmästä: https://www.daisyvarhaiskasvatus.fi/daisyfamily