• Päätös julkaistu 26.05.2020
  • Kuulutus

Asialista Juvan kunnanvaltuuston kokoukseen 1.6.2020

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 1.6.2020 klo 18.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
3. Teknisen toimen valmisteltaviksi annetut aloitteet vuonna 2018
4. Valtuustoaloitteet 30.9.2019
5. Vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeudet
6. Sidonnaisuuksien tarkistaminen
7. Arviointikertomus vuodelta 2019
8. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019
9. Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019
10. Ympäristöpalveluiden yhteistyösopimuksen arviointi
11. Investointimäärärahan uudelleen kohdentaminen
12. Investointimäärärahan uudelleen kohdentaminen eri kiinteistöön
13. Määräalan myynti Otami-kiinteistöstä
14. Kisakenttä / ostotarjous
15. Mäkiaho / ostotarjous
16. Eron myöntäminen hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen / Juha Purhonen
17. Kunnanhallituksen kokoukset 1.6. - 31.12.2020

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 4.6.2020 klo 12.00 - 15.00.

Juvalla 25.5.2020
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja