• Päätös julkaistu 26.11.2020
  • Kuulutus

Ennakkokuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristösihteerille on jätetty seuraava Juvalle sijoittuva maa-aineslupahakemus: 

Hakija: Pohjois-Savon ELY-keskus
Kylä, tila: Juva, Ollikkala, Vihotunpuron kallioalue 8:22
Toimenpide: Pieni laajennus olemassa olevaan kalliokiven ottamislupa-alueeseen.

Lupaa haetaan ottaa nykyisen lupa-alueen ja naapuritilan rajan välinen ns. suoja-alue, josta saadaan noin 25 000 kiintokuutiometriä kalliokiviainesta. Tämä lisäalue rajautuu välittömästi luvanhakijan voimassa olevan maa-aineslupa-alueen kaakkoisreunalle. Nykyisessä luvassa ottamismäärä on 400 000 kiintokuutiometriä ja lupa on voimassa 31.3.2027. Luvanhakijalla on samassa paikassa myös ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle sekä asfalttiasemalle.

Valtatie 5:n työmaan kiviainestarpeiden takia arvioidaan, että kaikki kiviaines otetaan noin vuoden kuluessa.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kuulutusaika on 26.11.- 28.12.2020.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisena tai sähköisesti; osoitteet alla.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristösihteeri, PL 28, 51901 Juva.
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi. Telefax: 015 651 601.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Juvan kunnanviraston asiointipisteessä, 1. kerros, Juvantie 13, 51900 Juva.

Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

JUVAN KUNTA