• Päätös julkaistu 30.08.2023
  • Kuulutus

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 21.8.2023 käynnistää 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan ja kuuluttaa sen vireilletulosta.

Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 21.8.2023 ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Vaihemaakuntakaavassa päivitetään 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueita ja etsitään uusia teollisen kokoluokan tuulivoima-alueita sekä osoitetaan uudet tiedossa olevat suurjännitevoimalinjat. Niinimäen tuulipuiston osalta poistetaan vaihtoehtoinen voimajohtokäytävän varaus.

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.8. - 29.9.2023 välisen ajan Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa ja Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineistoon on mahdollisuus tutustua myös maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi. Tänä aikana kaikki kaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 29.9.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi tai Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli.

Tarkempia tietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen ja 1.9.2023 alkaen Marko Tanttu puh. 040 628 2788.

Tästä klikkaamalla voit lukea kuulutuksen (pdf 146,2 kb)

Tästä klikkaamalla voit lukea lausuntopyynnön (pdf 241,75 kb)

Tästä klikkaamalla voit lukea 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (pdf 956,2 kb)