• Päätös julkaistu 20.12.2021
  • Kuulutus

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta

Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.
Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021-27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset  (valitse ELY-keskus)

Tästä klikkaamalla voit lukea kuulutuksen (pdf, 65 kt)

Varsinais-Suomen ELY-keskus