• Päätös julkaistu 14.02.2023
  • Kuulutus

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa ISAVI/10360/2021: Juvan kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa sekä kompostointikenttää koskevan luvan rauettaminen, Juva

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Tästä klikkaamalla pääset lukemaan kuulutuksen (pdf, 147 kt)

Kuulutus pidetään yleisesti nähtävillä 14.2.2023 - 23.3.2023.