• Päätös julkaistu 09.10.2020
  • Kuulutus

Ilmoitus vesilain mukaisen päätöksen tiedoksiannosta, Pyörälampi

ILMOITUS
VESILAIN MUKAINEN PÄÄTÖS

Hakija: Väylävirasto
Dnro: ISAVI/6962/2020
Päätösnumero: 70/2020
Asia: Pyörälammen täyttöä ja ruoppausta koskevan lupapäätöksen 62/2019 lupamääräyksessä 4 annetun määräajan pidentäminen ja valmistelulupa, Juva

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus pidetään nähtävillä 9.10.2020 - 16.11.2020 osoitteessa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1869858, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

Kuulutuksen pääset lukemaan klikkaamalla tästä (pdf, 149 kB)