• Päätös julkaistu 07.02.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus melusta ja tärinästä 10.2.2020

Ympäristön melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 7/2020 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

Päätöksen antopäivä: 10.2.2020

Lupapäätös on nähtävänä Juvan kunnanviraston ympäristöosastolla 3. kerroksessa osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 508 3825, sähköposti pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 11.3.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija, ilmoittaja: Veljekset Janhunen Oy
Kylä, tila, nro/paikka: Juva, Paatela, Pirunpelto 1:164-tila valtatien 14 varressa
Lupa/Aihe: Oheisen tilan maa-ainesalueella tehtävä kalliokiviaineksen louhinta ja murskaaminen. Toiminta helmikuussa, viikottainen työskentelyaika arkipäivisin (ma-pe) enintään klo 7.00 - 22.00.

JUVAN KUNTA