• Päätös julkaistu 18.11.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus melusta ja tärinästä, ympäristösihteeri 33/2020

Alla mainittu, ympäristösihteerin melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 33/2020 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 19.11.2020

Lupapäätös on nähtävänä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 21.12.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija, ilmoittaja: Yksityishenkilö
Kylä, tila, numero/paikka: Juva, Kaskii, Rantala 4:55
Lupa, aihe: Oheisen tilan maa-aineisalueella tehtävä kalliokiven louhinta ja murskaaminen. Työskentelyaika yhteensä noin kolme viikkoa aikavälillä marraskuun puoliväli - 19.12.2020. Työskentelyaika arkipäivisin (ma - pe) enintään klo 7.00 - 22.00.

JUVAN KUNTA